Logotyp Eksjö kommun

Boenden för vuxna med psykisk ohälsa

För dig som har en långvarig psykisk ohälsa och behöver stöd och hjälp i vardagen finns det särskilda boenden. Personalen som arbetar på boendena finns på plats dygnet runt och ger dig det stöd du behöver.

I Eksjö kommun finns två boenden med personal dygnet runt för vuxna med psykisk ohälsa.

Plats på boendena kräver beslut från biståndshandläggare.

Boendet Ekbacken är främst till för äldre kvinnor och män med psykisk ohälsa. Ekbacken ligger på Sofieholmsgatan 2 i Eksjö. Ekbacken har elva lägenheter.

Boendet Kaserngatan 22 ligger på Itolv-området i centrala Eksjö. Boendet har tio lägenheter. Det finns även ett antal lägenheter i närområdet som är knutna till detta boende.