Logotyp Eksjö kommun

Boenden för vuxna med psykisk ohälsa

För dig som har en långvarig psykisk ohälsa och behöver stöd och hjälp i vardagen finns det särskilda boenden. Personalen som arbetar på boendena finns på plats dygnet runt och ger dig det stöd du behöver utifrån individuella behov och mål med syfte att stärka dina färdigheter för att kunna leva så självständigt som möjligt i delaktighet.

I Eksjö kommun finns två boenden med personal dygnet runt för vuxna med psykisk ohälsa.

Plats på boendena kräver beslut från biståndshandläggare.

Boendet Ekbacken är främst till för äldre kvinnor och män med psykisk ohälsa. Ekbacken ligger på Sofieholmsgatan 2 i Eksjö. Ekbacken har elva lägenheter.

Boendet Kaserngatan 22 ligger på Itolv-området i centrala Eksjö. Boendet har tio lägenheter samt gemensamhetsutrymme och samtalsrum. Det finns även ett antal lägenheter i närområdet som är knutna till detta boende.
Stödinsatser som erbjuds på Kaserngatan 22 är att:

  • tillsammans upprätta genomförandeplan
  • planera och underlätta i vardagen med hjälp av till exempel scheman och checklistor
  • ha motiverande samtal
  • ge stöd i kontakter med myndigheter
  • ge stöd i sociala kontakter
  • ge stöd i att hitta sysselsättning
  • ge stöd i att komma igång/bibehålla fritidsaktiviteter

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00