Eksjö kommuns logotyp

Boendestöd för vuxna med psykisk ohälsa

Boendestöd är ett alternativ för dig med psykisk ohälsa som behöver stöd i ditt hem och i din vardag.

Syftet med boendestöd är att hjälpa dig till ett självständigt liv vilket består av både socialt och praktiskt stöd i din vardag. Stödet ska utveckla dina egna förmågor och på så sätt skapa förutsättningar till en fungerande tillvaro.

Stödet utförs tillsammans med dig, utifrån dina behov, ork och förmåga. Detta för att öka din delaktighet och självständighet.

Exempel på stöd:

  • Motivations- och aktiveringshjälp
  • Pedagogiskt stöd
  • Psykosocialt stöd
  • Trygghetsskapande insatser
  • Deltagande i samhällslivet
  • Socialt nätverk

Boendestöd är kostnadsfritt och kan fås efter beslut från socialsekreterare.

Kontakt

Biståndsenheten

Besök:

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, Biståndsenheten, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Detta gäller alla handläggare. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Fax:

0381-366 50