Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Prövning

Prövningsperiod hösten 2024: 26 augusti - 25 oktober (anmälan senast 25 september)

 

Vill du ha ett betyg men av någon anledning inte kan gå en kurs har du rätt att genomgå prövning i alla kurser förutom orienteringskurser och individuella kurser.

Vill du ha ett betyg har du möjlighet att få samtliga betygssteg som finns på den aktuella kursen i en prövning. Prövningen gäller alltid hela kursen och innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt gällande kursplan och under en viss tid.

Examinationen vid prövningen betyder att du gör flera olika moment för att visa på dina samlade kunskaper i en kurs. Det kan innebära att du skriver en uppsats eller en rapport. Du kan också få i uppgift att göra muntliga presentationer, laborationer eller traditionella prov.

Samtliga prövningar innehåller examinerande moment som görs på plats i Eksjö!

Om du ska komplettera dina betyg till antagningsenheten för vidare studier på högskolenivå, är det viktigt att du gör din prövning i god tid innan sista kompletteringsdagen.

Anmäl dig genom att fylla i e-tjänsten "Prövning – anmälan", länken finns nedan. Du måste anmäla dig minst en månad före prövningstillfället, detta för att du ska hinna förbereda dig inför prövningen.

Kostnad

Att göra en prövning kostar 500 kronor per kurs samt eventuell kostnad för litteratur. Ska du göra en prövning i en kurs där du tidigare fått betyget IG eller F är det kostnadsfritt. Du som ska betala för din prövning måste bifoga kvitto på betalning i samband med din anmälan.

Vi rekommenderar dig att alltid kontakta vår studie- och yrkesvägledare, Per Halldin på telefon 0381-363 74, innan du anmäler dig till en prövning!

Prövningsavgiften betalas på bankgiro 5813-0089 Eksjö kommun.
Skicka kvitto på inbetalningen till: Vux i12, 575 80 Eksjö eller via e-post: vux@eksjo.se
Ange ditt namn samt märk inbetalningen med: Id 11810.

OBS! Inbetald avgift återbetalas ej!

Sidan senast uppdaterad:

Prövning inom vuxenutbildning, Eksjö

Du som av någon anledning inte kan gå en kurs, men vill ha ett betyg, har rätt att genomgå prövning i alla kurser, utom orienteringskurser och individuella kurser. Du har då möjlighet att få samtliga betygssteg som finns på den aktuella kursen. Prövningen gäller alltid hela kursen och innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt gällande kursplan och under en viss tid.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567