Logotyp Eksjö kommun

Råd i kommunen

Kommunens styrelser och nämnder har stöd av olika rådgivande organ. Råden fungerar som invånarnas intressebevakare. Dessa kan ta del av och påverka kommande beslut inom sina olika intresseområden.

I Eksjö kommun finns flera olika intresseorgan som kommunala funktionshinderrådet, pensionärsrådet eller brukarråd. Som anhörig inom äldreomsorgen eller som vårdnadshavare till barn inom förskola och skola kan du medverka i brukarråd.

Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet består av representanter från de handikapporganisationer som finns i kommunen, samt av politiker från de olika kommunala organen.

Ordförande: Anders Gustafsson.
Sekreterare: Maria Axelsson.

Handlingsplan

En handlingsplan om funktionshinder har antagits av kommunstyrelsen 2017.

Mötestider 2019

Mötesdag: tisdag klockan 13.30–16.00, lokal: Garvaren, andra våningen i förvaltningshuset.

19 februari 
14 maj
10 september
19 november

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2019

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2017-02-28.pdf 107 kB 2018-05-29 13.51
Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2017-05-09.pdf 86 kB 2018-05-29 13.51
Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2017-09-19.pdf 168 kB 2018-05-29 13.51
Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2017-11-21.pdf 162 kB 2018-05-29 13.51

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2017

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2016

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet består av representanter från de pensionärsorganisationer som finns i kommunen, samt en representant från kommunstyrelsen och en från respektive nämnd.

Ordförande: Marie-Louise Gunnarsson.
Sekreterare: Gunilla Bergdalen.

Mötestider 2019

Mötestid: klockan 9.30-12.00

21 februari
29 maj
23 september
4 december

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2019

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2018

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2017

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2016

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande.

Brukarråd i förskolan, familjedaghem och skolan

Brukarråd inom socialt stöd och omsorg