Logotyp Eksjö kommun

Arrangera evenemang

Årligen arrangeras många evenemang i Eksjö kommun. För dig som arrangör vill kommunen säkerställa en positiv upplevelse och att du får kännedom om vilka tillstånd som kan behövas.

Boka plats på infartstavla

Marknadsför evenemang

Tillståndsguide

Inför evenemang och andra typer av arrangemang vänder du dig i de flesta fall till polisen för att söka tillstånd.

När det gäller till exempel alkoholservering, hantering av livsmedel eller brandfarlig vara vänder du dig till kommunen.

För att förenkla för dig som arrangör har vi sammanställt information om de tillstånd som behövs vid evenemang: Tillståndsguide för dig som vill anordna evenemang

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se