Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Arkitektur, inredning och rum

GEMENSAM KURS HÖSTTERMINEN ÅR 1
3D-artist - Arkitektur Inredning Produkter / Technical artist - Arkitektur Inredning Produkter

Kursen ska ge den studerande en introduktion till skapandet av arkitektur, inredning och rum samt till hur arkitektur och inredning visualiseras, presenteras och kommuniceras med hjälp av ritningar, fysiska modeller, bilder och ord. Kursen ska ge grundläggande förståelse för olika analoga verktyg och metoder för bildskapande inom yrkesrollen.

Kursen ska ge förståelse för byggandets och planerandets processer ur ett hållbart perspektiv. Kursen ska vidare ge grundläggande förståelse för arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv.

Kursuppgifterna går samman med den parallella kursen 3D-modellering och visualisering.

Uppgiften heter DET EXTERIÖRA RUMMET.
De studerande ska arbeta med en eller flera klossar som kan ha måtten 3 x 5 x 4 meter alternativt 6 x 2,5 x 4 meter. De tre boxarna ska placeras inbördes på ett intressant sätt med tänkta invändiga rumssamband. Det kan finnas en trappa en utsiktsplats på taket, balkonger får förekomma.

De ska sedan bygga en modell med klossar, ljussätta modellen, fotografera och fotomatcha bilden i Photoshop.

Resultatet av inlämningarna syns i videoklippet nedan

Uppgiften DET INTERIÖRA RUMMET ger den studerande uppdraget att skapa en lugnande miljö i en bullrande stad i Sverige.

Hemmet ska vara inrett med intressant arkitektur, inredning och kons gärna med möbler och textil från skandinaviska formgivare och arkitekter.

Beställaren vill se olika alternativ,

BETONG, där trappor, golv, väggar och tak är betong.

LJUS TRÄ, ytorna är av ljust trä, trappor är av ljust massivt trä.

Helheten i förslaget ska överensstämma med önskan om ett minimalistiskt hem.

Uppgiften innehåller olika inlämningar i form av skisser, referensbilder, moodboard, rumsbeskrivning, 2D CAD-ritningar, en fysisk modell och tre renderande bilder.

Resultatet av inlämningarna syns i videoklippen nedan

 TILLBAKA