Välkommen till Eksjö kommun

Förskollärare ritar med barn.
LYSSNA

Förskollärarprogrammet

Som förskollärare arbetar du med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling. Under utbildningen får du ett vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt, teoretisk förståelse, praktiska kunskaper och personlig utveckling.

  • Förskollärarexamen
  • 210 högskolepoäng, 3,5 år
  • Studietakt: helfart
  • Utbildningsstart: augusti 2024
  • Undervisningen bedrivs på Campus i12
  • Huvudman: Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation
  • Ansök hos www.antagning.se Länk till annan webbplats., öppen 15 mars–15 april. Välj studieort Eksjö med anmälningskod: HJ-52523

Under programmet utvecklas dina kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns kommunicerande samt deras utforskande i matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik.

Alla utbildningsprogram från JU fokuserar på hållbarhet. Globalisering, klimatfrågor, digitalisering och inkludering i samhället är aspekter av hållbarhet som är centrala i både utbildning och forskning.

Behörighet och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Matematik 1 eller motsvarande kunskaper.

Urval

65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Ansökan

Ansök hos www.antagning.se Länk till annan webbplats., öppnar 15 mars. Välj studiegrupp Eksjö med anmälningskod: HJ-52523

Studieort Eksjö, utbildningens upplägg

Campus i12 – studieort Eksjö

Du kan välja att läsa till förskollärare i Eksjö. Utbildningen ges via Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, men kommer att läsas i Eksjö på Campus i12. Du kommer som student att ingå i en studiegrupp med andra studenter som är antagna till Eksjö. Tillsammans förväntas du och dina medstudenter i din studiegrupp att gemensamt förbereda er inför olika obligatoriska moment såväl som stötta varandra i era studier.

Förskollärarutbildningen följer precis samma kurser som de som ges på campus i Jönköping. Lärarna i utbildningen kommer ett visst antal gånger per termin vara på plats för undervisning och examination.

Undervisningen bedrivs på plats på Campus i12 både genom digitala föreläsningar, film, workshops, grupparbete etcetera och med lärare från Jönköping University. En erfaren förskollärare fungerar som handledare och mentor på plats på Campus i12 för att vara ett pedagogiskt bollplank.

Utbildningen genomförs på svenska. Litteratur kan även förekomma på engelska.

Praktik

Verksamhetsförlags utbildning, VFU

Utbildningen har 20 v VFU, verksamhetsförlagd utbildning, fördelat på fyra tillfällen. Dessa genomförs på särskilt utvalda skolor/förskolor, som har en hög andel utbildade handledare. Under VFU kommer du att få vara med om bland annat professionshöjande seminarier där du får dela dina erfarenheter.

Kurser

Obs! Preliminär kurslista.

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund 10,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare 4,5 hp
Lärande och utveckling för förskollärare 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare 7,5 hp
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare 7,5 hp

År 2

Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan 15 hp
Utforskande matematik i förskolan 15 hp
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan 7,5 hp
Specialpedagogik i förskolan 7,5 hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

År 3

Förskolan i ett föränderligt samhälle 7,5 hp
Förskollärarens profession 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling II för förskollärare 7,5 hp´
Vetenskapliga metoder för förskollärare 4,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare 10,5 hp
Examensarbete för förskollärare 15 hp

År 4

Didaktiskt arbete i förskolan II 15 hp
Didaktiskt arbete i förskolan III 15 hp

Kontakt

Campus i12

Besök:

Kaserngatan 24 A, Eksjö

Post:

Campus i12, Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 20

E-post:

info@campusi12.se

Sidan senast uppdaterad:

Förskollärarprogrammet på Campus i12

Utbilda dig till förskollärare i Eksjö. Under programmet utvecklas dina kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns kommunicerande samt deras utforskande i matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik.