Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Om Campus i12

Campus i12 ligger i Eksjö som är en liten, men väldigt mysig stad där det är nära till allt. Campus i12 ligger i en kasernbyggnad som har utsikt över sjön Hunsnäsen och intill ett stort grönområde. Du som studerar har tillgång till lokalerna 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, med hjälp av ett passerkort.

Livet på Campus i12

Att studera på Campus i12 i Eksjö innebär studier i en historisk miljö bland 100-åriga ekar, fantastiska naturmiljöer och inspirerande lokaler.

Campus i12 är en liten skola med stora möjligheter med utbildningar för framtiden. Vi har möjlighet att ge studenterna fri tillgång till lokaler och utrustning för att kunna bli så bra som möjligt.

Mycket av arbetet är praktiskt och många arbeten görs i grupp.

Hur kan en skolvecka se ut?

De studerande har föreläsningar- och handledningsdagar upp till fyra dagar i veckan. Upplägget kan exempelvis vara föreläsning på förmiddagen och handledning på eftermiddagen. Beroende på föreläsare kan upplägget se lite annorlunda ut.

Dagarna fylls med föreläsningar, handledning och eget arbete. Föreläsarna arbetar ofta i branschen och kommer hit för kortare och ibland längre tid och har alltid aktuella kunskaper – alltså den kompetens som branschen behöver just nu. Ofta går föreläsaren igenom ett moment och sedan får studenterna arbeta med en uppgift under handledning.

Dagar utan föreläsningar innebär studier under eget ansvar. De studerande har tillgång till skolans lokaler alla dagar i veckan och därför är det många som sitter här på kvällarna och även på helgerna för att delvis fokusera på sina studier men också delta i den gemenskapen som klasserna har.

Redovisning av projekt; resultaten redovisas inför de andra i klassen (och ibland även branschfolk eller andra klasser) och får feedback.

Upplägg och planering

Vi använder plattformen Canvas via Jönköping University och där kan de studerande se aktuella kurser och information om vilka moment som krävs för att klara av kursen. Uppgifterna laddas även upp där och vi arbetar alltid med deadlines.

Likabehandlingsplan

Enligt likabehandlingsplanen ska Campus i12:

  • vara fri från trakasserier, diskriminering och kränkande behandling
  • bidra till att varje individ känner sig trygg, respekterad och uppmärksammad.

Läs likabehandlingsplanen för Campus i12 Pdf, 777 kB.

Campus i12:s historia

Att studera på Campus i12 i Eksjö innebär studier i en historisk miljö. Campus i12 ligger på Itolvområdet, ett nedlagt regementsområde. Regementet hette I12.

Eksjö är starkt förknippat med animation. 1986 hade Stig Lasseby, skaparen av bland annat Agaton Sax och Pelle Svanslös, flyttat sin filmstudio till Edshults säteri cirka 2 mil sydost om Eksjö. I samband med flytten tog Lasseby kontakt med Eksjö kommun och väckte den första tanken på en animationsutbildning i Eksjö.

Komvux och gymnasiet nappade på idén och det resulterade i en tvåårig utbildning på Komvux 1989. Utbildningen återkom 2002 som en kvalificerad yrkesutbildning med Tekniska Högskolan i Jönköping som huvudman och nu med fokus på den digitala produktionen som animation, design, programmering och digitala effekter. 1999 startade det som nu är Campus i12, då under namnet Högskolecenter Eksjö.

3D-utbildningen tillsammans med compositing, startade på skolan 2005, Digital Design startade 2008 och Arkitektur och Design startade 2011. Behandlingspedagog Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar startade hösten 2013 och hösten 2014 hade Campus i12 intag på utbildningarna Teknisk Visualisering - BIM och Visuell design – Arkitektur och inredning.

År 2018 bedriver vi fortfarande utbildningar inom visualisering och behandlingsområdet och 2015 upprättade Hälsohögskolan en studiegrupp sjuksköterskestudenter sig på campus där de kan samlas och jobba i grupp med föreläsningarna som sker i Jönköping.

I dagsläget erbjuder vi utbildningar inom design, visualisering, behandlingspedagog inom området för neuropsykiatri samt studiegrupper för högskoleprogrammen sjuksköterska och förskollärare.

Kontakt

Campus i12

Besök:

Kaserngatan 24 A, Eksjö

Post:

Campus i12, Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 20

Sidan senast uppdaterad:

Om Campus i12

Campus i12 ligger i Eksjö som är en liten, men väldigt mysig stad där det är nära till allt. Campus i12 ligger i en kasernbyggnad som har utsikt över sjön Hunsnäsen och intill ett stort grönområde. Du som studerar har tillgång till lokalerna 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, med hjälp av ett passerkort.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567