Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Grafisk design och presentation

GEMENSAM KURS VÅRTERMINEN ÅR 1
Visualisering - Arkitektur / Visualisering - Rum Inredning Produkter

Kurser ger fördjupade kunskaper i grafisk design, bildkommunikation, bildanalys och bildsammansättning för att med digitala verktyg göra portfolio och presentationer. Den studerande ska utveckla förmåga till konstruktiv reflektion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras arbeten.

I kursen Grafisk design och presentation ska de studerande bland annat få fördjupade kunskaper i grafisk design, bildkommunikation, bildanalys och komposition för att med digitala verktyg kunna göra portfolio och presentationer.

Till en av projektuppgifterna de har fått fördjupa sig i lyder instruktionerna, ”I en medelstor svensk stad planeras ett nytt bostadskvarter med publika lokaler i bottenvåningarna. Uppgiften är att planera en restaurang/café med uteservering från koncept, story-telling till färdiga bilder.”

Kursen går parallellt med Exteriör visualisering och där de studerande har utifrån samma projektuppgift instruktioner som lyder, ”byggnaden från kursen Grafisk design ska i denna uppgift utformas och materialsättas exteriört och den yttre gatumiljön, park och uteservering ska planeras och redovisas i två fotorealistiska bilder vid olika tider och väder”

Resultatet av ett flertal inlämningar syns i videoklippen nedan

 TILLBAKA