Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Visualisering av Form­—material—ljus—färg

GEMENSAM KURS HÖSTTERMINEN ÅR 1
Visualisering - Arkitektur / Visualisering - Rum Inredning Produkter

Kursen ska ge den studerande fördjupad kunskap om digital modellering och visualisering av arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv. Kursen ska ge fördjupade kunskaper om dagsljus, material, ytors och föremåls form, textur och färg för digital modellering och visualisering. Kursen ska vidare ge färdigheter i att läsa och skapa 2D-ritningar.

Här får du fördjupad kunskap om digital visualisering av arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historisk synvinkel. Den studerande ska vidare få fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors-­ och föremåls form, struktur och färg för digital visualisering.

 TILLBAKA