Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Exteriör visualisering

VISUALISERING - ARKITEKTUR HÖSTTERMINEN ÅR 2

Kursen ska ge den studerande fördjupad kunskap i digitala metoder, begrepp och verktyg för rumslig förståelse, modellering och visualisering i olika skeden av stadsrum, miljöer och byggnadsexteriörer.

Kursen ska vidare ge fördjupad kunskap om ljussättning, byggnadsmaterial, detaljer och färg för digital visualisering av exteriör arkitektur.

I kursen Exteriör visualisering har de studerande i År 2 på Visualisering Arkitektur fått i uppgift att göra två typer av bilder där en ska genomsyra Utopi och den andra dramatisk Dystopi.

De studerande som har skapat bilderna i filmen är Isac Sumhiran, Johnny Trinh och Elsa Sandahl.

Resultatet av inlämningarna syns i videoklippet nedan

 TILLBAKA