Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Arkitekturtävlingar och presentationer

VISUALISERING - ARKITEKTUR VÅRTERMINEN ÅR 2

Syftet med kursen är att den ska ge den studerande fördjupad kunskap om och färdigheter i att utforma, bearbeta och presentera förslag på arkitektur och byggd miljö i olika former och sammanhang.

Kursen ska vidare ge fördjupad förmåga till konstruktiv reflektion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras arbeten.

Kursen ska ge den studerande fördjupad kunskap om och färdigheter i att utforma, bearbeta och presentera förslag på arkitektur och byggd miljö i olika former och sammanhang.

Kursen ska också ge fördjupad förmåga till konstruktiv reflexion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras arbeten.

Projektuppgiftens instruktioner, ”Förpacka Småland och upplevelser i form av koncept, story-telling och färdiga bilder/posters.

Resultatet av inlämningarna syns i videoklippet nedan

 TILLBAKA