Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Inredning, möbler och produkter

VISUALISERING - RUM, INREDNING & PRODUKTER HÖSTTERMINEN ÅR 2

Kursen ska ge den studerande fördjupade kunskaper om inredning-, möbeldesign och produktion samt vardagsvara för inredning utifrån ett helhetsperspektiv.

Kursen ska också ge kunskaper om begrepp, metoder och verktyg för en hållbar inredningsplanering, möbeldesign, produktdesign utifrån ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv. Vidare ska kursen ge förståelse för olika processer och olika detaljeringsnivåer i inredningsplanering.

Innehåll:

  • Fördjupad möbel- och designhistoria
  • Kvalitet, värden och krav
  • Färgsättning och ljussättning i offentlig miljö, konstnärlig utsmyckning
  • Produktdesign (bruksföremål)
  • Möbel- och inredningsproduktion
  • Hållbara inredningar, möbler och produkter
 TILLBAKA