Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Form­—material—ljus—färg

GEMENSAM KURS HÖSTTERMINEN ÅR 1
Visualisering - Arkitektur / Visualisering - Rum Inredning Produkter

Kursen ger fördjupad kunskap om arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historisk synvinkel. Du får vidare få fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors-­ och föremåls form, struktur och färg för bildskapande.

Kursen ska ge den studerande fördjupad kunskap om arkitektur och inredning i ett rumsligt, kulturellt och historiskt perspektiv. Kursen ska ge den studerande fördjupad kunskap om dagsljus, material, ytors och föremåls form, textur och färg för bildskapande.

Projektet är Louisiana Konstmuseum, Humlebaeck i Danmark Byggnaderna ritades av Jörgen Bo och Wilhelm Wohlert med start 1956 är ett renodlat exempel på en dansk modernistisk arkitektur.

Anläggningen med byggnader och skulpturpark är ett av de mest kända konstmuseerna i världen. Samtliga studeranden ska utifrån ett digitalt ritningsmaterial bygga en 3D-modell i programvaran REVIT. Byggnaderna som ska modelleras kommer inte att kunna besökas pga rådande pandemi.

Instudering av ritningsunderlaget ”ritningsläsning” utgör starten på projektet samt bilder som tillhandahålles och gruppernas research på nätet.

Resultatet av inlämningarna syns i videoklippen nedan

 TILLBAKA