Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Modellering och visualisering

GEMENSAM KURS HÖSTTERMINEN ÅR 1
Visualisering - Arkitektur / Visualisering - Rum Inredning Produkter

Kursen ska ge den studerande en introduktion till i branschen vanligt förekommande begrepp, metoder och verktyg samt deras användningsområde och tillämpning för digital modellering och visualisering av arkitektur, inredningar och produkter.

Kursen ska vidare ge kunskap om och färdigheter i bearbetning och presentation av det digitala resultatet.

 TILLBAKA