Välkommen till Eksjö kommun

Aschans läderfabrikFörstora bilden
LYSSNA

Museets historia

Eksjö museum kom till genom en donation från en Albert Engström-samlare på 1960-talet. Den 12 juli 1968 invigdes Albert Engströmsmuseet i nuvarande lokaler. Verksamheten har sedan utökats med konsthallar, stadshistorisk utställning, militärmuseum och en ökad satsning på pedagogisk verksamhet. Idag är Eksjö museum ett givet besöksmål i den unika trästaden.

Tegelbyggnaden uppfördes år 1900 för garveriet vid Felix Aschans läderfabrik, under ledning av Georg Felix Aschan. Läderfabriken startade i loftgångsbyggnaden intill redan år1831. År 1928 lades fabriken ner. Konfektionsföretaget Kaboms drev en textilfabrik här från 1947 och under hela 1950-talet. Efter detta användes huset till bland annat fritidsverksamhet.

År 1968 flyttade Eksjö museum in. Eksjö stad hade år 1965 tagit emot en donation från Albert Engström-samlaren Carl David Carlsson. En förutsättning för gåvan var att konsten skulle visas och hela samlingen tas om hand. På så sätt skapades museet. Albert Engström-utställningen låg under flera år på andra våningen. I övriga delar av byggnaden fanns museimagasin, turistbyrå och konsthall. Den stadshistoriska utställningen Eksjö genom seklerna invigdes år 1993. År 2004 tillkom Smålands militärhistoriska museum i den så kallade Röda längan. Röda längan flyttades till denna plats från Ränneslätt på 1800-talet och var då en del av garveriets verksamhet. På slätten användes den som stall och fouragemagasin åt grenadjärkåren.

 

Museigården


Museiträdgården utformades av studenter vid Alnarps lantbruksuniversitet år 1993. I trädgården hittar du växter, örter och blommor från förr. Trädgården är en påminnelse om de kålgårdar som låg i den här delen av staden, innan det blev en plats för industrier och hantverk. Under garveritiden fanns här djupa nedsänkta garvkar där hudarna bereddes i starka lösningar. Åns vatten var en förutsättning för placeringen av läderfabriken. Idag är Museigården en omtyckt mötesplats och en arena för konserter och arrangemang av olika slag.

Trädgården förnyades under 2020 med en stor mängd nyplanteringar. Alla växter har en kulturhistorisk koppling och flera ingår i en nationell satsning för att bevara och använda gamla svenska kulturväxter (POM). Det är också ett verktyg för att förverkliga konventionen om biologisk mångfald. Här hittar du växter för bin och andra pollinatörer, för växtfärgning, kryddörter och medicinalväxter.


Kontakt

Eksjö museum

Besök:

Österlånggatan 31

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 60

E-post:

museum@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Eksjö museums historia

Eksjö museum tillkom genom en donation från en Albert Engström-samlare på 1960-talet. Den 12 juli 1968 invigdes Albert Engströmsmuseet i nuvarande lokaler. Verksamheten har sedan utökats med konsthallar, stadshistorisk utställning, militärmuseum och en ökad satsning på pedagogisk verksamhet och är idag ett givet besöksmål i den unika trästaden.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.