Logotyp Eksjö kommun

Hultskolan

Hultskolan ligger i Hult, cirka en mil öster om Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex. På skolan finns det cirka 90 elever.

Hultskolan ligger på en vacker plats i Albert Engströms hembygd Hult. I skolans närhet finns Hults kyrka och Albert Engströmsgården, samt en omväxlande natur. Inom cykelavstånd finns Försjön och en camping som är en trevlig bad- och rekreationsplats.

Hultskolan har eget tillagningskök som serverar mat till både förskola, skola och fritidshem.

På Hultskolan finns också fritidshemmet Vargen med cirka 50 inskrivna elever.

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.