Logotyp Eksjö kommun

Hunsnässkolan

Hunsnässkolan ligger i Eksjö tätort. Hunsnässkolan arbetar med särskild undervisningsgrupp, tidigare kallat resursskola.

På Hunsnässkolan finns särskild undervisningsgrupp med elever från alla grundskolor i Eksjö kommun. Skolan har hög personaltäthet och kan därför erbjuda alla elever individanpassad undervisning i liten grupp.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt

Hunsnässkolan

Besök:

Prästängsvägen 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-423 20