Välkommen till Eksjö kommun

Sjuksköterska som arbetar med patient i rummet.

Fotograf: Patrik Svedberg

LYSSNA

Utbilda dig till sjuksköterska i Eksjö

Från höstterminen 2024 går det återigen att söka till sjuk­sköterske­programmet med studieort Eksjö. Det råder stor brist på sjuk­sköterskor i Jönköpings län och nu genomförs en större satsning så att fler kan utbilda sig till yrket.

Från höstterminen 2024 kan du utbilda dig till sjuksköterska lokalt i Eksjö på Campus i12. Region Jönköpings län (RJL), Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) i samarbete med Eksjö kommun och Värnamo kommun satsar stort på att ge möjlighet till fler att utbilda sig lokalt på orten. Fram till 2022 var det möjligt att söka studiegrupp Eksjö och Värnamo, detta i ett samarbete med de berörda kommunerna. I den nya samverkanssatsningen ingår även RJL och Kommunal utveckling.

– Vi är väldigt glada över att få bedriva utbildningen lokalt här i Eksjö och att det nu utökas till dubbla intag varje år, både vår- och hösttermin. Utbildningen är självklart bra för orten, men också en resurs för omkringliggande kommuner. Vi ser också att det ger regionen goda möjligheter att rekrytera personal till Höglandssjukhuset, säger Tord du Rietz, kommundirektör.

Sedan tidigare kan du också utbilda dig till förskollärare på Campus i12. Både sjuksköterske- och förskollärarutbildningen är till stor nytta för både kommunens invånare och för arbetsmarknaden.

– Jag är mycket positiv till möjligheten att utbilda sig som sjuksköterska och förskollärare i Eksjö kommun. Rekryteringsbehovet är väldigt stort i de här två grupperna på Höglandet, säger Bengt-Olov Södergren, skolchef.

Att studera på Campus i12 gör det möjligt för studenter som annars inte kan eller vill flytta till en annan stad att skaffa en högskoleexamen.

– Genom att ha utbildningar lokalt i Eksjö kan vi locka en annan typ av studerande. Många av de som studerar på Campus i12 är småbarnsföräldrar eller andra som inte vill flytta från Höglandet för studier, säger Anders Nermo, utbildningschef Campus i12 och fortsätter:

– Vi ser att de flesta, om inte alla, som går någon av utbildningarna får jobb efter avslutad examen. Det är väldigt positivt.

Ansökningstid är mellan den 15 mars till 15 april för intagning till höstterminen 2024. Ansök hos www.antagning.se Länk till annan webbplats., välj studieort Eksjö.

Läs mer om utbildningarna:

Nyheten publicerad: 25 mars 2024

Kontakt

Campus i12

Besök:

Kaserngatan 24 A, Eksjö

Post:

Campus i12, Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

 TILLBAKA

Utbilda dig till sjuksköterska i Eksjö

Från höstterminen 2024 går det återigen att söka till sjuk­sköterske­programmet med studieort Eksjö. Sedan tidigare kan du också utbilda dig till förskollärare på Campus i12. Både sjuksköterske- och förskollärarutbildningen är till stor nytta för både Eksjpö kommuns invånare och för arbetsmarknaden.