Välkommen till Eksjö kommun

Pelare och en trappa i vitt.Förstora bilden
LYSSNA

3D-artist Technical - ej sökbar

Observera! Det går inte längre att söka den här utbildningen.


Det här är utbildningen för dig som vill arbeta kreativt och tekniskt med 3D-modellering, virtuella miljöer, bildskapande, animering och bildbearbetning inom arkitektur, inredning och möbler, formgiv­ning, produktdesign och reklam.

  • Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng
  • Jönköping University, Tekniska Högskolan är ansvarig utbildningsanordnare.

Utbildningens innehåll

Översikt

Två års heltidsstudier med verktyg och teknik för 3D-modellering, visualisering och animering. Utbildningen ger dig fördjupad teknisk kompetens och grundläggande färdigheter i bildskapande. Du kan jobba med processer och metoder för visualisering av arkitektur, inredning och produktdesign.

Jönköping University, Tekniska Högskolan, är ansvarig utbildningsanordnare.
Utbildningen genomförs av Campus i12 på plats i Eksjö. Utbildningen är kostnadsfri och studerande är berättigade till studiemedel.

Utbildning

Utbildningen för dig som vill arbeta med kreativ och teknisk problemlösning för modellering, bildhantering, visualisering och virtuella miljöer inom arkitektur, inredning och möbler, formgivning, produktvisualisering och reklam.

Utbildningen är en blandning av tekniska färdigheter med digitala verktyg för modellering, visualisering och bildframställning för optimerade processer och kunskaper om den konstnärliga dimensionen i 3D-grafik utifrån dess syfte som kommunikation och beslutsunderlag. 3D-modellering, grafisk kommunikation, layout och bildframställning med postproduktion varvas med animation och rörlig bild. Undervisningen genomförs med yrkesverksamma 3D-artister, visualiserare, arkitekter, inredare, konstnärer, formgivare och fotografer, allt för att likna en verklig arbetssituation som du sedan kan möta i arbetslivet.

Utbildningen genomförs i studiomiljö på Campus i12 i Eksjö och vi gör också studiebesök och studieresor under utbildningstiden. Med två praktikperioder om 20 veckor och avslutade studier är du redo för en yrkesroll som starkt efterfrågas av näringslivet.

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus i12 i Eksjö.

CSN

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Kurser

År 1

Arkitektur, inredning och rum 25 Yh-p
3D-modellering och visualisering 25 Yh-p
Digital bildhantering och postproduktion 25 Yh-p
Grafisk design och visuell kommunikation 25 Yh-p
Animation och rörlig bild 25 Yh-p
Optimering, processer och flöden 25 Yh-p
Gestaltande programmering 25 Yh-p
Interaktionsdesign och användarupplevelse 25 Yh-p

År 2

LIA I - (Lärande i arbete) Technical artist 50 Yh-p
Immersiva tekniker (XR) 25 Yh-p
Teknik- och verktygsutveckling 25 Yh-p
Projekt och projektledning 25 Yh-p
Examensarbete Technical artist 25 Yh-p
LIA II - (Lärande i arbete) Technical artist 50 Yh-p

Praktik

Utbildningen innehåller två praktikperioder (10+10 veckor) på företag i branschen.

Samarbetspartners

Samverkande företag i utbildningen

Utbildningen är projektbaserad och söker likna verkliga arbetssituationer som du kommer att möta i arbetslivet. Vi gör ett flertal studiebesök och studieresor.

Undervisningen genomförs av yrkesverksamma 3D-artister, arkitekter, konstnärer och fotografer i studiomiljö på Campusi12.

Utbildningen innehåller två praktikperioder (10+10 veckor) på företag i branschen.

Du får inblick i yrkesroll och arbetsprocesser och du kan skapa kontakter.
Efter avslutade studier är du redo för en yrkesroll som starkt efterfrågas av näringslivet.

Efter utbildningen

Samhällets ökande efterfrågan av bilder kombinerat med digitalisering och teknikutveckling gör att 3D-artister kommer att vara mycket efterfrågade på arbetsmarknaden under lång tid framöver.

Efter utbildningen kan du jobba på många olika företag och i många roller.

Yrket som Technical artist är kreativt, strukturerat och problemlösnings­orienterat. Yrkesroller efter genomförd utbildning kan vara Technical artist, Teknikutvecklare 3D, Teknisk visualiserare eller 3D-modellerare.

Du kan komma att jobba inom arkitektkontor, inrednings- och möbelföretag, visualiseringsföretag eller bildbyråer.

Kontakt

Campus i12

Besök:

Kaserngatan 24 A, Eksjö

Post:

Campus i12, Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 20

E-post:

info@campusi12.se

Göran Hellborg, utbildningsledare visualiseringsutbildningar, Arkitekt SAR/MSA.
E-post: goran.hellborg@campusi12.se

Emma Larsson, lärare i bild & form på utbildningar inom visualisering.
E-post: emma.larsson@campusi12.se

Sidan senast uppdaterad:

3D-artist Technical – ej sökbar

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta kreativt och tekniskt med 3D-modellering, virtuella miljöer, bildskapande, animering och bildbearbetning inom arkitektur, inredning och möbler, formgiv­ning, produktdesign och reklam.

xxx