Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Behandlingspedagog, NPF

Observera, det går inte längre att söka den här utbildningen!

 

Utbildningen innebär två års studier inom området för neuropsykiatri. Vid avslutad utbildning är du redo för ett arbetsliv i en yrkesroll som efterfrågas av näringslivet. Utbildningen fokuserar på arbetet nära människor och i grupp jobbar du tillsammans med dina medstuderande där ni varvar teori och praktik.

 • NPF står för behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng
 • Bemötande, kommunikation och mångfald – detta är nyckelord i utbildningen som du kommer att fördjupa dig mer i under två år
 • Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Campus i12 i Eksjö.

Utbildningens innehåll

Behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en yrkeshögskoleutbildning som har tagits fram av branschen i samarbete med Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University.

Med rätt kunskap och förhållningssätt kan du hjälpa människor att utvecklas, se till deras resurser och ge dem möjligheter att växa som individer. För att du ska lyckas krävs en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur du bemöter människor utifrån ett professionellt sätt.

Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper om neuropsykiatri, pedagogiskt förhållningssätt, bemötande och kommunikation, behandlingsmetoder, etnicitet och integration samt aktuell lagstiftning inom området.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

CSN

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Kurser

År 1

Introduktionskurs, behandlingspedagog, 20 Yh-p
LIA I - Lärande i arbete, 5 Yh-p
Utvecklingspsykologi, standard, 20 Yh-p
NPF, grundkurs, 25 Yh-p
Kommunikation, förhållningssätt och samtalsmodeller, 30 Yh-p
LIA II – Lärande i arbete, 60 Yh-p
Grupprocesser, inriktning behandlingspedagog, 20 Yh-p
Etnicitet, integration, mångfald, 20 Yh-p

År 2

Socialrätt och dokumentation, 15 Yh-p
Socialt arbete och behandlingsmetoder, 35 Yh-p
NPF, fördjupning med inriktning behandlingspedagog, 50 Yh-p
Examensarbete, 25 Yh-p
Välfärdsteknik och digitalisering med inriktning behandlings­pedagog, 20 Yh-p
LIA III – Lärande i arbete

Praktik

I utbildningen finns tre perioder av Lärande i arbete, LIA där du direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Samarbetspartners

Hur arbetar vi tillsammans med näringslivet?

Denna utbildning är framtagen i samarbete med företag i branschen där det finns behov av arbetskraft. Våra samarbetsföretag är aktiva i genomförandet av utbildningen och du kommer träffa representanter från dem i föreläsningar, studiebesök och under praktikperioderna.

Vi är stolta över vårt nätverk av företag och jobbar löpande med dem för att utbildningen ska hålla en hög kvalitet. De är också din garant för att utbildningen leder till en yrkesroll där det finns anställningsbehov så att du har goda möjligheter till jobb efter din examen.

Efter utbildningen – Yrkesroller

Områden du kan jobba i efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta inom

 • HVB-hem
 • statliga institutioner
 • kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet
 • kriminalvården
 • kvinnojourer
 • hem för personer med trauma
 • andra verksamheter inom psykiatrin.

Yrkesrollen kan utsättas för situationer som kan vara både påfrestande och krävande men som samtidigt är utvecklande och meningsfullt.

Kontakt

Campus i12

Besök:

Kaserngatan 24 A, Eksjö

Post:

Campus i12, Eksjö kommun 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 20

E-post:

info@campusi12.se

Carina Stende, utbildningsledare behandlingspedagog NPF
Telefon: 0381-363 67
E-post: carina.stende@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Behandlingspedagog, NPF – utbildning på Campus i12 i Eksjö

Observera det går inte längre att söka den här utbildningen! Utbildningen innebär två års studier inom området för neuropsykiatri. Vid avslutad utbildning är du redo för ett arbetsliv i en yrkesroll som efterfrågas av näringslivet. Utbildningen fokuserar på arbetet nära människor och i grupp jobbar du tillsammans med dina medstuderande där ni varvar teori och praktik.

xxx