Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Utemiljön Storegårdsområdet

Under våren har projektet för utemiljön i Storegårdsområdet blivit klart!

Uppdraget från början var att ta fram ett förslag till utemiljö för Storegårdsområdet, vilket innefattade Prästängsskolan, Ishallen, Galaxen och Gymnasiesärskolan. Under projetets gång har en dialog förts med verksamheterna i området för att beakta deras behov.

I området har det vuxit fram ett torg med olika hängytor och cykelparkeringsplatser med tak. För att få en tryggare miljö kvällstid har det dessutom installerats ljuspallar i varierande färger.

Ett mycket lyckat projekt säger Pelle Mosskull, fastighetshef.

Nyheten pulicerad: 23 juni 2021

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

 TILLBAKA

Under våren har utemiljön i Storegårdsområdet blivit klar!

Under våren har utemiljön i Storegårdsområdet blivit klar!

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567