Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Visselblåsarfunktion

Önskar du som tidigare anställd, praktikant, leverantör och egenföretagare som utför uppdrag åt Eksjö Kommunfastigheter anmälan misstanke om missförhållande inom verksamheten, kan du vända dig till visselblåsarfunktionen.

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom våra verksamheter.

Det är möjligt att anmälan allvarliga oegentligheter muntligen, genom brev eller genom att boka ett fysiskt möte med visselblåsarfunktionen som är inrättad på Höglandsförbundet. Se kontakt nedan.

Höglandsförbundet, visselblåsarfunktion

Erik Selander
Telefon: 0381-67 95 08

Cecilia Ragnarsson
Telefon: 0381-67 95 07

Höglandsförbundets växel: 0381-67 95 00

Besök: Infanterigatan 1 A, Itolvområdet, Eksjö
Post: Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

Var vänlig, kontakta inte någon i visselblåsarfunktionen med ditt ärende genom
e-post. Det anses inte säkert att hantera sekretess i vårt e-postsystem.

Sidan senast uppdaterad:

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567