Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Styrelsen Eksjö Kommunfastigheter

Eksjö Kommunfastigheter AB är ett helägt kommunalt bolag som ägs av moderbolaget Eksjö Stadshus AB.

Bolagets styrelse har sju ledamöter som sammanträder nio gånger per år.

Mötestider

2023

20 februari
20 mars
24 april
22 maj
19 juni
25 september
23 oktober
20 november
18 december

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Alla vardagar klockan 9.00–12.00

Sidan senast uppdaterad:

Styrelsen för Eksjö Kommunfastigheter

På denna sida hittar du styrelsens ledamöter och suppleanter, protokoll och mötestider.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567