Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Vuxenutbildning grundläggande nivå

Kurserna inom kommunal vuxenutbildning bedrivs på såväl grundläggande som gymnasial nivå. Oavsett vilken nivå du börjar läsa på så är kursernas ämnesinnehåll anpassat utifrån vuxna studerandes behov och erfarenheter.

Kurser på grundläggande nivå

Kurserna på grundläggande nivå är till för dig som, helt eller delvis, saknar utbildning från den svenska grundskolan. Kurserna kan också vara bra som repetition inför studier på gymnasial nivå om det var länge sedan du gick i skolan. Kurserna på grundläggande nivå erbjuds både i form av lärarledd undervisning och som distanskurser med handledning i studiehallen.

Kontakta studie- och yrkesvägledare

Boka tid hos någon av våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med vilken nivå av studier, kurser eller yrkesutbildning som gäller för dig.

Kerstin Blomberg - ansvarig för gymnasiekurser
Telefon: 0381-363 64
E-post: kerstin.blomberg@eksjo.se

Sara Wärnbring - ansvarig för SFI- och kurser på grundläggande nivå
Telefon: 0381-363 74
E-post: per.halldin@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Studienivåer på Vux i12, Eksjö

Kort beskrivning av de olika nivåerna inom komvux.