Logotyp Eksjö kommun

Furulundsskolan

Furulundsskolan ligger mitt i centrala Mariannelund. Verksamheten har barn från förskoleklass till årskurs 9 och fritidsverksamhet. På skolan finns det cirka 300 elever.

Eleverna i förskoleklass till årskurs 6 bor i Mariannelunds samhälle och där omkring. För årskurs 7–9 kommer eleverna också från Bruzaholm, Ingatorp och Hjältevad med kringliggande landsbygd. På skolan finns även fritidshemmet Pingvinen.

Furulundsskolan är en internationell skola med elever och personal från ett stort antal länder, vilket skapar möjligheter för spännande möten mellan olika kulturer. Skolan är belägen i närhet till skog och natur där de stora ytorna på skolgården ger rika möjligheter till lek, idrott och andra aktiviteter. Personalen och skolan arbetar för att kombinera den lilla skolans fördelar med pedagogiskt utvecklingsarbete. Skolan har moderna lokaler med modern teknik.

Lärplattform – EdWise

Edwise är en lärplattform där elever, vårdnadshavare och personal kan ta del av information och kommunicera med varandra.

Inloggning EdWiselänk till annan webbplats

Tidigare har anmälan om frånvaro gjorts i EdWise men från starten av läsåret 2019/2020 ska anmälan om frånvaro i första hand göras i appen TietoEdu. Läs mer under rubriken Kontakt och frånvaro nedan.

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt och frånvaro

Furulundsskolan

Besök:

Skolgatan 5, 598 97 Mariannelund

Post:

Furulundsskolan, Box 131, 598 05 Mariannelund

Telefon:

0381-369 00, 369 01

E-post:

furulundsskolan@eksjo.se


Anmälan av sjukfrånvaro

Anmälan om frånvaro ska i första hand göras i appen TietoEdu. Instruktion - anmäla frånvaro i appen Tieto Education

Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du telefon: 0381-369 04

Furulundsskolans expedition

Telefon: 0381-369 00, 369 01

Fritids Pingvinen

Telefon: 0381-369 08

Studie- och yrkesvägledare

Jenny Söderström
Telefon: 0381-364 75
E-post: jenny.soderstrom@eksjo.se

Rektor årskurs 4-9

Ann-Sophie Larsson
Telefon: 0381-369 02
E-post: ann-sophie.larsson@eksjo.se

Rektor F-3 och fritidshem

Anna Sandberg
Telefon: 0381-365 71
E-post: anna.sandberg@eksjo.se

Kontaktuppgifter till skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog finns under Elevhälsa och trygghet

Kontaktuppgifter till skolans kök finns under Skolmat