Logotyp Eksjö kommun

Höredaskolan

Höredaskolan ligger i samhället Höreda. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex. På skolan finns det cirka 120 elever.

På Höredaskolan finns engagerad och kunnig personal, ändamålsenliga lokaler och stimulerande läromiljöer. Skolgården passar bra för lek och idrott. Skolans värdegrundsarbete har fem ledstjärnor; respekt, lika värde, omtänksamhet, ärlighet och trygghet. Höredaskolan har eget tillagningskök som serverar mat till både förskola, skola och fritidshem.

På Höredaskolan finns också fritidshemmet Tintin.

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt och frånvaro

Höredaskolan

Besök:

Torsjövägen 10, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-423 76, 364 23 Expedition

E-post:

horedaskolan@eksjo.se


Anmälan av sjukfrånvaro

Anmälan om frånvaro ska i första hand göras i appen TietoEdu. Instruktion - anmäla frånvaro i appen Tieto Education

Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du expeditionen.

Höredaskolans fritidshem

Telefon: 0381-369 32

Rektor

Niklas Ahnstedt
Telefon: 0381-422 70
E-post: niklas.ahnstedt@eksjo.se

Kontaktuppgifter till skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog finns under Elevhälsa och trygghet

Kontaktuppgifter till skolans kök finns under Skolmat