Logotyp Eksjö kommun

Ingatorpsskolan

Ingatorpsskolan ligger i Ingatorps samhälle, knappt tre mil öster om Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex. På skolan finns det cirka 140 elever.

Ingatorpsskolan ligger i närheten av naturområden och har en stor skolgård. Utomhusmiljön passar bra för lek, idrott, naturupplevelser och utomhuspedagogik.

Vid skolan finns även tillgång till en stor idrottshall som ägs av Hallföreningen Ingatorps IF. Eksjö stadsbibliotek har filial på skolan som gör att eleverna har ett fantastiskt bibliotek att tillgå.

Lokalerna är fräscha och ändamålsenliga. En renovering och utbyggnad av skolan avslutades våren 2010. Skolmaten serveras på skolan men tillagas på det särskilda boendet Solgården i Ingatorp.

På Ingatorpsskolan finns också fritidshemmet Papegojan.

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt och frånvaro

Ingatorpsskolan

Besök:

Valbacksvägen 7, 575 97 Ingatorp

Post:

Ingatorpsskolan, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-369 00, 369 01

E-post:

ingatorpsskolan@eksjo.se


Anmälan av sjukfrånvaro

Anmälan om frånvaro ska i första hand göras i appen TietoEdu. Instruktion - anmäla frånvaro i appen Tieto Education

Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du telefon: 0381-369 04