Logotyp Eksjö kommun

Prästängsskolan

Prästängsskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från årskurs 7–9 och integrerad grundsärskola. På skolan finns det cirka 500 elever.

Eleverna kommer från Eksjö tätort, Hult, Höreda och kringliggande landsbygd. Prästängsskolan ligger på Storegårdsområdet och har närhet till simhall, ishall, idrottshallar och stadsbibliotek.

Information med anledning av coronaviruset, covid-19

Skolan är öppen, men undvik smittspridning

Prästängsskolan är öppen som vanligt och skolplikt gäller. Ökad hänsyn krävs för att minska risken för smittspridning, därför ombeds alla som känner av även lättare förkylningssymptom att inte komma till skolan. Vårdnadshavare bör i första hand kontakta skolan via telefon eller e-post. Frånvaro registreras som tidigare i Tieto Edu-appen.

Eksjö kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19. Läs mer på www.eksjo.se/corona och om förskola och skola https://www.eksjo.se/kommun-och-politik/coronaviruset-covid-19/information-om-forskola-och-skolalänk till annan webbplats

Undervisning

Från och med den 25 januari 2021 är all undervisning tillbaka på Prästängsskolan. Eksjö Gymnasium återupptar sin närundervisning den 26 januari 2021 och därmed är deras lokaler inte längre tillgängliga.

Vi vill passa på att tacka elever och personal som har bidragit till att minska trängseln genom att tillfälligt och med en positiv inställning flytta lektioner till gymnasieskolan. Vi vill påminna alla om att det fortfarande är ytterst viktigt att undvika trängsel i "Nyfiket", i korridorer och i matsalen.

Arbetsuppgifter

Elever som missat del av undervisningen, på grund av de regler som gäller för att få vistas i skolan, kan och bör arbeta med uppgifterna hemma. Information om undervisning och arbetsuppgifter finns på lärplattformen edWise. Själva uppgifterna når eleverna via Teams, som de har på sin iPad. Varje ämne har ett Team för undervisning.

Inställda möten

För att personal ska kunna fokusera på grunduppdraget i verksamheten ställs brukarråd, föräldramöten och utvecklingssamtal in tillsvidare. All information finns att läsa på lärplatt­formen edWise.

Prao

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är inte möjligt att genomföra och kommer att ersättas med olika arbetslivsorienterande moment under läsåret.

Uppdatera kontaktuppgifter

Viktigt att du som vårdnadshavare håller dina kontaktuppgifter uppdaterade via e-tjänst i portalen för e-tjänster:

Vid akuta behov att informera kommer vårdnadshavare att kontaktas via e-post. Skolan kan i sin tur kontaktas via de vanliga kanalerna, se kontaktuppgifter under "Kontakt och frånvaro" längre ner på den här sidan.

Tieto Education appen och lärplattformen EdWise

Tieto Education appen

Tieto Education är skolans huvudsakliga informationskanal till vårdnadshavare. Här hanteras bland annat frånvaroanmäla, nyheter och information. Instruktioner för Tieto Education

Lärplattformen EdWise

EdWise är en lärplattform där elever, vårdnadshavare och personal kan ta del av information och kommunicera med varandra. Sedan den 1 januari 2021 är Tieto Education (se ovan) skolans huvudsakliga informationskanal till vårdnadshavare. Skolan kommer främst att publicera viktig information och nyheter i Tieto Education. I vissa fall, där skolan tycker informationen passar bättre i EdWise, kommer en nyhet publiceras i Tieto Education med uppmaning till dig att läsa den nya informationen i EdWise. I EdWise kan man dessutom ta del av bland annat elevers skriftliga omdömen.

EdWise inloggninglänk till annan webbplats

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt och frånvaro

Prästängsskolan

Besök:

Karhulavägen 1 D, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-364 80

E-post:

prastangsskolan@eksjo.se


Anmälan av sjukfrånvaro

Anmälan om frånvaro ska i första hand göras i appen TietoEdu. Instruktion - anmäla frånvaro i appen Tieto Education

Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du expeditionen.