Logotyp Eksjö kommun

Prästängsskolan

Prästängsskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från årskurs 7–9 och integrerad grundsärskola. På skolan finns det cirka 500 elever.

Eleverna kommer från Eksjö tätort, Hult, Höreda och kringliggande landsbygd. Prästängsskolan ligger på Storegårdsområdet och har närhet till simhall, ishall, idrottshallar och stadsbibliotek.

Öppet hus

Välkommen till Öppet hus och nyinvigning av Prästängsskolan
Den 5 november, klockan 15.00–17.30

Lärplattform – EdWise

Edwise är en lärplattform där elever, vårdnadshavare och personal kan ta del av information och kommunicera med varandra.

EdWise inloggninglänk till annan webbplats

Tidigare har anmälan om frånvaro gjorts i EdWise men från starten av läsåret 2019/2020 ska anmälan om frånvaro i första hand göras i appen TietoEdu. Läs mer under rubriken Kontakt och frånvaro nedan.

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.