Logotyp Eksjö kommun

Politisk organisation

Eksjö kommun är en politisk styrd organisation. Kommunfullmäktige har 49 valda politiker och är kommunens högsta och enda direktvalda organ – kommunens ”riksdag”. Kommunfullmäktige fattar beslut i kommunens övergripande ärenden och om kommunens budget. Kommunstyrelsen är kommunens ”regering”. Till kommunstyrelsen hör ledningsutskottet och fyra nämnder.

Mandatperioden 2019–2022 leds Eksjö kommun av en allians där Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna ingår. Övriga partier är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Hur en kommuns styrs kan du läsa om på Sveriges Kommuners och Regioners, SKR:s, webbplatslänk till annan webbplats

Politisk organisation 2019–2022

Under 2019–2022 gäller denna politiska organisation.

Under kommunfullmäktige, som har 49 ledamöter finns

Under kommunstyrelsen, som har 13 ledamöter, finns ledningsutskott och fyra nämnder:

Förvaltningens organisation

Den politiska organisationen:

Schema över Eksjö kommuns politiska organisation

Antal ledamöter och mandatfördelning

Eksjö kommuns nämndorganisation

Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser

Antal ledamöter

Kommunfullmäktige

49

Tillfälliga beredningar vid behov


Kommunstyrelsen

13

Ledningsutskottet

7

Barn- och utbildningsnämnd och beredning

7

Samhällsbyggnadsnämnd och beredning

7

Socialnämnd och beredning

7

Tillväxt- och utvecklingsnämnd och beredning

7

Krisledningsnämnd

7

Valnämnd

5

Kommunrevision

8

Höglandets överförmyndarnämnd

1

Mandatfördelning 2019–2022 visat i antal ledamöter per partitillhörighet.

Partitillhörighet

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Socialdemokraterna

13

5

Centerpartiet

10

2

Moderaterna

9

3

Sverigedemokraterna

6

1

Kristdemokraterna

4

1

Vänsterpartiet

3

-

Miljöpartiet de gröna

2

-

Liberalerna

2

1

Medborgarnas inflytande i fokus

Den politiska organisationen är utformad så att den ska öka invånarnas intresse för att delta i debatten om hur samhället ska byggas och skötas. Invånaren ska vilja ta åt sig politiska uppdrag.

Organisationen ska klara att möta invånarnas och omvärldens krav på inflytande och deltagande, främst för att kvalitetssäkra utvecklingen av den kommunala servicen.

Eksjö kommun ska utvecklas till en trygg och god kommun för invånarna. Grunden för detta är främst en ständigt pågående dialog med invånarna.

Ledande värderingar för hela den kommunala organisationen är att uppnå ökade värden för invånarna genom:

  • helhetssyn
  • samordning
  • utvecklade medborgarkontakter med insyn och delaktighet

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00