Välkommen till Eksjö kommun

Betyg och bedömning

Betyg och bedömning - Hur svårt kan det vara?

LYSSNA

Betyg och bedömning - Hur svårt kan det vara?

Jag trodde att efter många år i yrket och många satta betyg så borde det vara en lätt sak att bedöma och att sätta rätt betyg, men det uppstår alltid diskussioner i kollegiet kring betygssättning när det närmar sig terminsslut.

Hur och när bedömer vi eleverna? Är eleverna medvetna om hur de ligger till och är vårdnadshavarna medvetna om hur deras barn ligger till kunskapsmässigt i förhållande till kunskapskraven?

På vår skola har bestämt oss för att bli bra på betyg och bedömning. Så var börjar man i detta omfattande arbete? Vi började med att inventera hur och vad vi gör just nu och ser att vi arbetar på en mängd olika sätt i kollegiet. Vi funderar också på hur vi vill att det ska se ut. Sedan bestämde vi oss för att jobba med en plan för en implementering för hur vi arbetar med betyg och bedömning systematiskt på vår skola.

Eftersom arbetet med att bedöma eleverna sker formativt så behöver vi jobba med att synliggöra för eleverna hur de ligger till och för vårdnadshavarna så att de vet hur deras ungdomar ligger till. Genom att använda liknande värdeord och regelbundna samtal med elever och vårdnadshavare så tänker vi att betyget i slutet av terminen inte ska bli en överraskning.

Som ledare för arbetet med betyg och bedömning har jag arbetat fram ett förslag till en modell som alla i kollegiet har tagit del av, diskuterat och utvärderat. Vi kommer regelbundet att återkomma till denna modell och forma den till en modell som vi sedan gemensamt kan arbeta utifrån.

Vi har arbetat med styrdokumenten, skollagen och håller just nu på att kapitel för kapitel arbeta oss igenom skolverkets allmänna råd – betyg och betygsättning där vi diskuterar texten och vad som förväntas av oss och av rektor.

Det är ett intressant arbete som visar att vi tänker både lika och ibland på olika sätt kring olika ämnen.

Frågor att diskutera:

 • Hur tänker ni på er skola kring samsyn gentemot elever och vårdnadshavare?
 • Är det viktigt att kollegiet tänker på liknande sätt?
 • Finns det tillräckligt med avsatt tid för dessa diskussioner?

Länk till skolverkets allmänna råd betyg och betygssättning:

https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2018/allmanna-rad-om-betyg-och-betygssattning Länk till annan webbplats.

//Susanne Andersson

Förstelärare Furulundskolan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
   TILLBAKA

  Betyg och bedömning - Hur svårt kan der vara?

  Jag trodde att efter många år i yrket och många satta betyg så borde det vara en lätt sak att bedöma och att sätta rätt betyg, men det uppstår alltid diskussioner i kollegiet kring betygssättning när det närmar sig terminsslut.