Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Syftet med bloggen

Syftet med bloggen är att den ska fungera som inspirationskälla för lärare och bidra till att det pratas utveckling och att det förs kollegiala samtal ute på skolorna. Förhoppningsvis leder inspirationen och diskussionerna till att det startas lärprocesser hos lärare. Meningen är också att lärare ska känna inspiration och att få mod och kraft att våga prova något nytt i sin undervisning, i sitt klassrum.

Tanken är också att lärare via bloggen ska kunna få tips om litteratur, poddar och aktuell forskning. Kanske kan bloggen också komma att leda till att det byggs nätverk med andra lärare utanför den egna skolan och på så vis vidgas kollegiet och kunskapandet.

Vill du dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter så är du välkommen att höra av dig till oss så kan du via blogginlägg vara med och bidra till inspiration, kollegiala samtal och skolutveckling.

Rubrik plusbox

Innehåll plusbox

Rubrik

Innehåll plusbox

Rubrik 2 plusbox

Innehåll plusbox

Kontakt

Utvecklingslärare

Sidan senast uppdaterad:

Syftet med skolbloggen i Eksjö kommun

Syftet med bloggen är att den ska fungera som inspirationskälla för lärare och bidra till att det pratas utveckling och att det förs kollegiala samtal ute på skolorna, som i sin tur förhoppningsvis leder till att det startas lärprocesser hos lärare. Meningen är också att lärare ska känna inspiration och att få mod och kraft att våga prova något nytt i sin undervisning, i sitt klassrum.