Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Förstelärare i Eksjö kommun

Uppdrag och syfte

Alla förstelärare i kommunen har dels ett gemensamt uppdrag, där de förväntas att:

 • i dialog handleda, stödja och coacha andra lärare enskilt och i grupp i syfte att utveckla undervisningen och lärmiljön
 • tillsammans med rektor följa upp och analysera resultaten i det systematiska kvalitetsarbetet, utifrån dem utveckla undervisningen och förbättra elevernas lärande
 • stödja arbetslagen i planering, uppföljning, utvärdering och analys av undervisningen
 • omvärldsbevaka och sprida kunskap inom olika utvecklingsområden
 • vid behov undervisa under lovskola
 • ansvara för att driva arbetet med att utveckla ledarskapet i klassrummet
 • låta kollegor besöka dina lektioner och besöka kollegors lektioner och efter auskultationer föra samtal kring det respektive part sett under lektionen där formativt förhållningssätt är grunden

Därutöver har varje förstelärare ett skolspecifikt uppdrag utifrån respektive skolas utvecklingsbehov. Syftet med förstelärartjänsterna är att tillsammans driva skolans utvecklingsarbete.

Förstelärarna i kommunens skolor

Furulundsskolan

 • Eleonor Johansson
 • Susanne Andersson
 • Emelie Arvidsson
 • Catrin Evertsson

Grevhagsskolan

 • Arne Klintberg
 • Anna Fransson
 • Anna Lundin
 • Inga-Maj Andersson

Norrtullskolan

 • Catharina Arrehnius
 • Lena Karlsson
 • Malin Montell

Höredaskolan

 • Anders Johansson
 • Linda Hesselgård

Ingatorpskolan

 • Jesper Stejdahl
 • Ulrika Sköldunger

Linnéskolan

 • Annika Pettersoon
 • Miriam Delavaux
 • Maria Einarsson

Hultskolan

 • Anne Gunnarsson

Hunsnässkolan

 • Teresa Waldmann

Prästängsskolan

 • Gunilla Stenström
 • Göran Sundén
 • Anders Ericsson
 • Jonas Guldbrand
 • Karl Jonsson

Gymnasiet

 • Per Uddholm - lektor
 • Tomas Gerhardsson
 • Ann Bergkvist
 • Jessica Ström
 • Emil Löfgren

Besök:

Post:

Telefon:

0381-36000

E-post:

Fax:

Sidan senast uppdaterad:

Förstelärare i Eksjö kommun

Här presenteras namnen på förstelärarna på de olika skolorna i Eksjö kommun.