Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Förstelärare i Eksjö kommun

Uppdrag och syfte

Alla förstelärare i kommunen har dels ett gemensamt uppdrag, där de förväntas att:

 • i dialog handleda, stödja och coacha andra lärare enskilt och i grupp i syfte att utveckla undervisningen och lärmiljön
 • tillsammans med rektor följa upp och analysera resultaten i det systematiska kvalitetsarbetet, utifrån dem utveckla undervisningen och förbättra elevernas lärande
 • stödja arbetslagen i planering, uppföljning, utvärdering och analys av undervisningen
 • omvärldsbevaka och sprida kunskap inom olika utvecklingsområden
 • vid behov undervisa under lovskola
 • ansvara för att driva arbetet med att utveckla ledarskapet i klassrummet
 • låta kollegor besöka dina lektioner och besöka kollegors lektioner och efter auskultationer föra samtal kring det respektive part sett under lektionen där formativt förhållningssätt är grunden

Därutöver har varje förstelärare ett skolspecifikt uppdrag utifrån respektive skolas utvecklingsbehov. Syftet med förstelärartjänsterna är att tillsammans driva skolans utvecklingsarbete.

Förstelärarna i kommunens skolor

Anpassade grundskolan

 • Maria Lindell

Furulundsskolan

 • Eleonor Johansson

Grevhagsskolan

 • Arne Klintberg
 • Aldijana Kurtovic
 • Anna Lundin

Norrtullskolan

 • Catharina Arrehnius
 • Lena Karlsson
 • Malin Montell

Höredaskolan

 • Camilla Ovesdotter

Ingatorpskolan

 • Ulrika Sköldunger
 • Jesper Stejdahl

Linnéskolan

 • Miriam Delavaux
 • Maria Einarsson
 • Annika Petterson

Hultskolan

 • Karolina Winblad Swahn

Hunsnässkolan

 • Emelie Harbrecht

Prästängsskolan

 • Conny Djurberg
 • Karl Jonsson
 • Roger Nässelblad
 • Gunilla Stenström
 • Ann-Sophie Sundén

Gymnasiet

 • Catharina Borg Davidsson
 • Anna-Karin Fyhr
 • Pernilla Ruthér

Anpassade gymnasieskolan

 • Marie Ekman
 • Emil Löfgren

 

Besök:

Post:

Telefon:

0381-36000

E-post:

Fax:

Sidan senast uppdaterad:

Förstelärare i Eksjö kommun

Här presenteras namnen på förstelärarna på de olika skolorna i Eksjö kommun.