Välkommen till Eksjö kommun

Vaffö då då?
LYSSNA

Medlem i Rumpnisseklubben

Hur kan vi lära eleverna strategier för att utveckla resonemangsförmågan? Vad skiljer ett enkelt resonemang från ett utvecklat och ett välutvecklat? Det enkla svaret är att bli medlem i ”Rumpnisseklubben”!

En Rumpnisse är en liten trolliknande varelse som bor i Mattisskogen som är väldigt nyfiken och ständigt frågar: Vaffö då då?

Genom att ha ett ”Rumpnissetänk” och utveckla sina tankar/svar/resonemang och ständigt ställa sig frågan VARFÖR så ges eleverna en strategi för att komma ifrån ett uppradande av fakta och i stället utveckla sina svar. Det kan se ut så här när vi arbetar med att jämföra judendom och kristendom i åk 7:

En likhet är att båda religionerna är monoteistiska.

En annan likhet är att båda har gamla testamentet gemensamt.

Ytterligare en likhet är att båda religionerna har en vilodag.

En skillnad är att de firar påsk av olika anledningar.

De radar mest fakta på varandra utan att utveckla sina svar....


Nu använder vi oss av "rumpnissetänk" och ställer oss frågan: Vaffö då då? Självklart tittar vi
på ett klipp från Ronja Rövardotter när de små rumpnissarna struttar runt och upprepar: Vaffö då då? Eleverna älskar det OCH kommer ihåg strategin! Så utvecklar vi våra svar med hjälp av
VARFÖR-frågan och sambandord:

En likhet är att båda religionerna är monoteistiska. Vaffö då då? ....eftersom båda religionerna tror på en gud.

En annan likhet är att båda har gamla testamentet gemensamt. Vaffö då då? ....eftersom båda har Abraham som stamfader.

Ytterligare en likhet är att båda religionerna har en vilodag. Vaffö då då? ... på grund av att man tror att Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde.

En skillnad är att de firar påsk av olika anledningar. Vaffö då då? ... därför att judarna firar påsk till minne av uttåget ur Egypten och kristna till minne av Jesu död och uppståndelse.

När vi gör det här så arbetar vi tillsammans. Vi för resonemang tillsammans och eleverna skriver av det jag skriver. Vi markerar sambandsorden och pratar om vikten av att använda olika sambandsord för att få en bättre text.

När vi har kommit så här långt så fortsätter vi att tänka tillsammans ...vi vet något mer?
Kan vi fortsätta våra meningar/resonemang mot ett ännu mer välutvecklat svar?

En likhet är att båda religionerna är monoteistiska eftersom båda religionerna tror på en gud. Vad vet vi om judarnas syn på Gud? Om de kristnas syn?

En annan likhet är att båda har gamla testamentet gemensamt eftersom båda har Abraham som stamfader. Vad vet vi mer om gamla testamentet? Om Abraham? Vad står det i nya testamentet? Varför läser inte judarna det?

Ytterligare en likhet är att båda religionerna har en vilodag på grund av att man tro att Gud skapade världen på sex dagar och på den sjunde vilade han. Vad vet vi om när, var, hur man firar sin vilodag? Kan vi några begrepp som vi kan använda?

En skillnad är att de firar påsk av olika anledningar därför att judarna firar påsk till minne av uttåget ur Egypten och kristna till minne av Jesu död och uppståndelse. Vad vet vi om uttåget ur Egypten? Om Jesu död och uppståndelse?

 

Rumpnisse

Vips har vi genom ”Rumpnissetänket” utvecklat våra svar från ett uppradande av fakta till att skriva välutvecklade svar. Eleverna tycker att det är ett roligt sätt att arbeta på och de förstår hur lätt det är att utveckla sina resonemang. Och visst har vi en Rumpnisse på väggen som ständigt påminner oss om att ställa oss frågan: Vafför då då?

Medlemskort
Och självklart får man första lektionen där jag introducerar "Rumpnissetänket" ett "medlemskort" i "Rumpnisseklubben" att klista på sin skrivbok! Det händer till och med i åk 9 när elever behöver en ny skrivbok att de säger: Men Marie...jag behöver ju en rumpnisse till den nya skrivboken! När jag träffar "gamla" elever så säger de ofta: Asså Marie, ditt "rumpnissetänk"....jag har såå stor nytta av det på gymnasiet! Och den där Rumpnissen som du hade på väggen...den glömmer jag ALDRIG! Få saker gör mig så glad som dessa möten...har eleverna "Rumpnissetänket" med sig i vidare studier...då har jag lyckats!

// Marie Titus, utvecklingslärare


vafför då då

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
     TILLBAKA

    Hur kan vi lära eleverna strategier för att utveckla sin resonemangsförmåga? Vad skiljer ett enkelt resonemang från ett utvecklat och ett välutvecklat? Det enkla svaret är att bli medlem i ”Rumpnisseklubben”!