Välkommen till Eksjö kommun

Formativa blomman
LYSSNA
Göra eleven delaktig i lärandet

Hur kan man skapa ett aktivt klassrum där eleven är delaktig i lärandet?

Vi har väl alla stått framför våra elever och pratat ”alldeles för länge”….sett ögonlocken bli tunga, blickar som drömmer sig bort, intresse som börjar falna, några få som fortfarande hänger med och så tänker man – jag ska ju bara göra klart den här genomgången, bara läsa klart det här, vi måste ju göra klart…. Och vi har väl alla själva suttit på en föreläsning och även om det är intressant och givande så tappar man fokus. Man orkar inte hänga med och vara lika alert som när föreläsningen startade. Hur kan vi skapa elevaktiv undervisning där tunga ögonlock lyfts och glimten av intresse tänds? Den formativa blommans andra blomblad handlar om hur vi kan skapa aktiviteter som gör eleverna mer delaktiga i lärandet.

Trött elev

Mycket av det jag använder för att skapa elevaktivitet utgår ifrån är kooperativt lärande. Kooperativt lärande/kooperativa strukturer utmanar eleverna att vara aktiva, att samtala och reflektera tillsammans antingen i par eller mindre grupper. Man arbetar utifrån tydliga strukturer och aktiviteter. Man undviker att eleverna blir passiva och att behöva vänta, vänta på att få ordet, vänta på att läraren ska komma, vänta på nya utmaningar eller att eleven helt enkelt kan "komma undan"/förbli overksam. Här följer några exempel på ur jag arbetar för att skapa ett aktivt klassrum:

 • Vid genomgångar brukar jag bryta när jag ser att eleverna blir trötta och låta dem diskutera i par eller i grupp. Tillexempel kan uppdraget vara att förklara ett begrepp, fundera över en bild eller en frågeställning. För att spetsa till det ytterligare så ”drar jag kniv” (elevernas namn finns på en plastkniv och jag drar slumpvis en kniv). Så när eleverna har diskuterat en stund så ska man kunna förklara begreppet, ha en tanke om bilden eller vad uppdraget nu är. Det här gör att eleverna känner lite press…man kan inte bara sitta passiv – för tänk om hon drar min kniv? Det har också ett värde i att ALLA i gruppen är ansvariga för att se till att ALLA kan förklara – man måste hjälpas åt. Det räcker inte den som är snabb vräker ur sig svaret och så är det klart. Det krävs diskussion och engagemang.
Bygg en triangel

 • Något som verkligen brukar få eleverna engagerade är övningen: ”Bygg en triangel”. Här får eleverna påståenden som de ska rangordna efter vad de tycker är viktigast. Det kan tillexempel handla om förutsättningar för rättssäkerhet: staten stiftar lagarna, rätt till försvarsadvokat, rätt till opartisk domstol, rätt till skadestånd, stränga straff för mened, rätt till tolk i domstolen När rangordningen är klar kan man fortsätta övningen med att man tittar på varandras trianglar och att man ska kunna motivera varför man har rangordnat som man har.
Karusellen


 • Karusellen är en effektiv övning som garanterat engagerar eleverna. Aktiviteten innebär att man lägger ut stora A3 papper på olika bänkar och att eleverna delas in i mindre grupper (3-4). På varje papper finns en frågeställning: ex. Vem var Jesus? Vad gjorde han? Varför är han viktig inom kristendomen? Eleverna får sedan en bestämd tid på sig att skriva svar på frågorna. När tiden är slut roterar man till nästa bord/papper. Nu behöver man läsa svaren från föregående grupp och diskutera vad de har skrivit för att sedan kunna lägga till ny information. När tiden är slut så roterar man på nytt och tar sig an ett nytt papper. Eleverna kan efteråt ta kort på tankekartan som fungerar som en sammanfattning och kan användas ex. när man läser på till ett prov.
Mötas på mitten
 • Mötas på mitten är en annan aktivitet där eleverna först utmanas att tänka själva sedan tillsammans diskutera fram gruppens bästa svar. Man kan använda ett A3 papper/whiteboard eller Ipads. Eleverna får en frågeställning ex. Vad utmärker en diktatur? Eleverna får först själva fundera och skriva ned sina svar i ”sin egen ruta” eller på sin egen IPad. Efter en bestämd tid bryter man och eleverna får nu börja dela sina tankar med varandra inom gruppen. De ska sedan gemensamt välja ut och formulera ett gemensamt "bästa svar" som de skriver i mittenrutan eller på en whiteboard. Svaren kan sedan diskuteras i helklass eller mellan grupper.
Yttre inre cirkel
 • Yttre-inre cirkel är en annan väldigt effektiv övning som eleverna gillar. Man kan använda den på olika sätt och jag använder den oftast som ett sätt att repetera. Hälften av eleverna ställer sig i en cirkel (axel mot axel) och den andra häften mitt emot varandra så att man bildar par. Sedan ställer jag en fråga eller ber dem förklara ett begrepp. Efter ca 3o sek bryter jag och kompisen mittemot får en ny fråga/nytt begrepp att förklara. När 30 sek har gått så bryter jag igen och den yttre cirkeln roterar ett varv åt höger och man får därmed en ny kompis att diskutera med och ett nytt begrepp att förklara. Det här kan vara lite rörigt första gången men när eleverna väl vet hur det fungerar så är det en jätterolig övning att ta till när eleverna börjar bli trötta! Vi har 90 min lektioner i so i åk 8 och 9 och i stället för att ge eleverna en rast så brukar jag ta till ”inre-yttre cirkel”. Ett jättebra sätt att repetera och få dem aktiva!
 • Ping pong par - passar bra för att plocka fram förförståelse, i uppstarten av ett nytt område, för att komma på många idéer och för att sätta igång hjärnorna och se till att alla är med på tåget. Målet för paret är att lära sig av varandras tankar och hålla igång ”bollen” så länge som möjligt! Det behöver därför vara en fråga/tema/bilder med många möjliga och korta svar, ex. vad innebär demokrati, mänskliga rättigheter.
Ping pong par
 1. Dela in eleverna i par.
 2. Ge eleverna ett tema, ett begrepp, en bild som de ska förklara/samtala omkring
 3. Eleverna får tänka en kort stund.
 4. Övningen börja med att en elev säger ett ord om temat/bilden/begreppet.
 5. Den andra eleven säger ett annat ord.
 6. Eleverna studsar ord mellan varandra tills läraren bryter eller tills den utsatta tiden är slut. Det är ok att säga ”pass” om man inte kommer på något. En övning som inte tar så lång tid men som effektivt sätter igång en klass som börjar tappa fokus.


Mentimeter
 • Mentimeter - ett effektivt sätt att engagera eleverna genom ett webbaserat verrktyg där eleverna kan delta i omröstningar, skriva egna svar på frågeställningar, användas som "brainstorming" mm. Ett verktyg som passar utmärkt för snabba avstäningar när man vill att varje elev fundera själv. mentimeter.com Länk till annan webbplats.
 •  
Klipp isär text

 

 • Ett knep för att få eleverna att aktivt ta sig an en text kan vara att klippa isär en text och låta dem sätta ihop den igen. Detta kräver att man ”verkligen” läser texten för att få rätt rubrik till rätt stycke, att få styckena i rätt ordning och rätt bildtext till rätt bild. Livliga och givande diskussioner garanteras!


På websidan Strukturer | Kooperativt lärande  Länk till annan webbplats.hittar du fler bra övningar som gynnar elevaktiva arbetssätt och inkluderande lärprocesser.

Att fundera över/diskutera med kollegor:

 • Hur gör du för att skapa elevaktiva arbetssätt?

// Marie Titus, utvecklingslärare

 TILLBAKA

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Vi har väl alla stått framför våra elever och pratat ”alldeles för länge”….sett ögonlocken bli tunga, blickar som drömmer sig bort, intresse som börjar falna