Välkommen till Eksjö kommun

Feedback
LYSSNA

Feedback från lärare till elev - återkoppling som för lärandet framåt


Formativ undervisning

Utbildningsforskaren Dylan Willams (Handbok för formativ bedömning 2015) framhåller fem nyckelstrategier för en formativ bedömning:

- Tydliggöra mål och framgångsstrategier

- Göra eleven delaktig i lärandet.

- Ge återkoppling som leder lärandet framåt.

- Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra- Aktivera elever till att bli ägare av sitt eget lärande

Jag har i tidigare inlägg skrivit om tydliggörande av mål och framgångsstrategier och elevaktivitet. Nu tänkte jag försöka förklara hur jag arbetar kring den tredje nyckelstrategin - feedback/återkoppling. Studier har visat att återkoppling i form av poäng eller procentsatser inte hjälper elever framåt. Återkoppling efter ett prov, i slutet av ett arbetsområde eller en termin är inte heller bästa sättet att hjälpa eleven att utveckla sitt lärande.

Återkopplingen behöver i stället vara en integrerad del av den dagliga undervisningen. Det här ”blombladet i den formativa blomman” hänger tätt samman med det första ”blombladet” tydliggörande av mål och framgångsstrategier.

John Hattie och Helen Timperley (The power of feedback) 2007 utgår från tre frågor som de menar bör vara utgångspunkten för framåtsyftande återkoppling:

 • Visa/identifiera vad eleven kan
 • Förklara/visa vad som är nästa steg i lärandet
 • Att läraren berättar hur eleven ska göra för att komma vidare

I min undervisning så visar/pratar vi ofta om målen. Vi summerar vad vi har gjort hittills, tittar på vad som kommer härnäst, hur vi ska jobba vidare. Vi tittar på matrisen och tränar oss i att förstå den - för om man inte vet vad målet är så är det ju svårt att lyckas nå något som är diffust och oklart.


Konsten att lära

Vi arbetar under varje arbetsområde med ”träningsuppgifter” som liknar det som sedan kommer att bedömas. Ska vi exempelvis ha prov på konsekvenserna av industriella revolutionen så skriver vi en träningsuppgift på orsakerna. De här träningsuppgifterna får eleven sedan respons på antingen från mig eller i form av elevrespons och sedan får eleverna chansen att bearbeta sin text/svar en gång till. När vi börjar med uppgiften så skriver vi oftast tillsammans – vi resonerar kring vad vi ska ha med, vad är viktigt, hur kan man börja? När vi sedan skriver så skriver eleverna till en början av mig. Jag markerar sambandsord och begrepp med olika färger och när eleverna fortsätter på egen hand så ber jag dem att också färgmarkera för att sätta fokus på det som ökar kvaliteten.

Jag uppmanar ofta eleverna att göra en tankekarta/punktlista innan de börja skriva på en träningsuppgift/bedömningsuppgift och sedan vill jag att de ”värderar” son punktlista: Vad är viktigast att ha med? Vad är minst viktigt? Vilket kan jag utveckla mest omkring? Detta gör att de inte börjar skriva om det som först dyker upp i huvudet, att det blir lösryckt och kanske inte hinner få med det viktigaste.

När eleverna får tillbaka en bedömningsuppgift så analyserar vi den och eleven får tid till metakognition i form av att skriva tips till sig själv. Här behöver eleverna hjälp med vad det är man kan tänkas utveckla, vad som krävs på de olika betygsnivåerna. Det kan se ut så här:

 • E-nivå – använd mer begrepp och förklara utifrån dem.
 • C-nivå – använd dig av VARFÖR-frågan och utveckla dina svar. Fundera på om du kan utveckla dina svar med hjälp av att tänka ur perspektiven individ/samhälle
 • A-nivå – Använd alltid VARFÖR-frågan och utvecklar svaren väl med hjälp av olika slags sambandsord. Utveckla dina svar med hjälp av många olika perspektiv: individ, samhälle, globalt, ekonomiskt, geografiskt, hållbarhet, religiöst osv
 •  

 

Sambandsord


I arbetet med återkoppling har jag god hjälp av digitala verktyg genom att eleverna skriver i Teams där jag kan gå in och ge feedback direkt när de skriver. Ett annat alternativ är appleclassroom där jag också i realtid kan se när de skriver. Det är ju en fantastisk tillgång att hitta de där eleverna som ofta ”kör fast” och blir sittande. Jag vet ju vilka elever jag ska titta efter och jag ser snabbt om de är ”på fel spår” eller inte kommer igång. Ofta räcker det med att jag går fram till dem och tipsar lite, påminner om att använda "börjorna", kommer med lite uppmuntrande ord, en klapp på axeln eller ställer lite ledande frågor så kommer de igång!

Jag tycker mig också se att feedback, främst under arbetets gång är en viktig motivationskraft. Ofta tror eleverna att det är ”så mycket man måste göra”, eller ”så mycket man måste skriva” för att lyckas bättre. Men när de inser att det kanske handlar om att se till att använda relevanta begrepp eller att utveckla de meningar man redan har skrivit med hjälp av sambandsord som tillexempel: det leder till… eller förutom individen så påverkar det även hela samhället eftersom... När det blir tydligt vad som krävs så blir de motiverade att fortsätta.

Hos mig jobbar vi mycket kooperativt och jag tycker att det är viktigt att ge feedback även på det sociala samarbetet. Jag behöver tänka på att ge feedback på flera nivåer: individ, grupp/par och klassnivå. Exempel på saker som jag brukar ge respons på kan vara: Hur sitter man i gruppen? Är alla delaktiga? Hur är samtalstonen? Hur får man den som är overksam delaktig? Finns det goda exempel att lyfta fram? Hur kan den tänka som ofta slänger ur sig svaret utan att låta de andra komma till tals? Vad gör man när det inte fungerar i gruppen?

Bland annat är det viktigt att jag ger dem tid att utvärdera samarbetet. Vi kan tillexempel ställa oss frågor som:

 • Vad gjorde vi bra för varandra så att vi lärde oss mer?
 • Vad har jag bidragit med i mitt par/grupp?
 • Vad har jag fått för bra bidrag från andra?
 • Vad ska vår grupp tänka extra på vid nästa samarbete?
 • Vilket är ditt bästa tips du vill delge klassen som din grupp gjorde bra?
 • Hur kan man se till att alla deltar i det gemensamma arbetet?
 • Vad är en bra fråga att ställa om man inte förstår?

Den här utvärderingen tar inte lång stund att göra och den ger så mycket för det fortsatta arbetet. Det är också ett utmärkt sätt att starta upp nästa lektion genom att fundera över hur samarbetet fungerade sist!

Att fundera på/diskutera med kollegor:

- Hur kan jag göra återkoppling och fedback till en integrerad del av undervisningen?

Här är tips på två bra filmklipp som handlar om hur man kan tänka kring feedback och återkoppling:

Lärlabbet: Hur ger man effektiv återkoppling till sina elever? | UR Play Länk till annan webbplats.

Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt - YouTube Länk till annan webbplats.

/ Marie Titus utvecklingslärare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
   TILLBAKA

  Utbildningsforskaren Dylan Willams (Handbok för formativ bedömning 2015) framhåller fem nyckelstrategier för en formativ bedömning: