Välkommen till Eksjö kommun

Martina och Eréne
LYSSNA

Växtkraft i skolan, en del av vår vardag!

Laget en del av jaget. Att arbeta en lärare tillsammans med en behandlingspedagog i klassrummet skapar stabilitet och bygger hållbara grunder. Ett tvålärarsystem är en förutsättning anser vi för att kunna utföra och möta upp Skolverkets krav och nya kursplanens innehåll på ett adekvat sätt i den kontext vi har i våra klassrum.

Vi säkerställer alla elevers lika rätt till lärande. Det unika är på vilket sätt vi arbetar med begreppet. Vi arbetar med tecken som stöd vilket ger en bredd för oss alla och en djupare förståelse för ord och begrepp. Vi har också delar av vår bas i ett skriv och kunskapsutvecklande arbetssätt genom att arbeta med Majemas Läsresan, ett material som kan användas till hela elevgruppen. Lärande handlar om att ge elever ämneskunskap, men i lika hög grad visa på vilka olika vägar vi behöver för att tillgodogöra oss lärandets ädla konst.

Vi ser på våra elever som ett team där vi är två coacher som arbetar med hela individen. Lärande och pedagogik handlar om att våga prova på och utforska, göra rätt men också våga göra fel och få göra om. Då krävs också tid för reflektion och diskussion.

Att arbeta med lärgrupper och kunna göra genomgångar i etapper, fånga varje elevs behov, ger också ge oss som pedagog möjlighet till microbedömningar över tid, där får vi bra förutsättningar att dels fånga upp dem som behöver lite extra stöd men också stimulera de som kommit längre och behöver utmanas. Arbetssättet frigör tid för pedagogen att iaktta eleven på ett helt nytt sätt.

Det pedagogiska ledarskapet är viktigt i vårt arbete, att våga visa personlighet men att fortsätta vara privat. Att kunna spegla och granskas av varandra i vårt vardagsarbete, ger en ny nivå av pedagogiskt arbete och utvecklar vårt professionella ledarskap.

Grundskolan är som ett långt hinderlopp, delmålen är att kunna ta sig över hindren på vägen, för att till sist nå slutmålets målsnöre.

Men alla elever hoppar och tar sig över hindren olika. Några flyger lätt över varje hinder, där gäller det mer att tillåtas flyga men också stanna upp och reflektera, hur gjorde jag? Kan min förmåga att flyga stärka och hjälpa andra som behöver få lite mer tid inför själva hoppet. Där kommer vårt arbete med kooperativt lärande in. Många elever ser själva hindret som näst intill oöverstigligt. Då kräver lärandet mer uppbyggnad av jaget och tillit. På så sätt ser vi i vårt arbete att våra elever utvecklar och vågar prova och tänja på sig själva men också stimuleras som grupp. Våra elever har tränats på gruppsamtal, likväl som enskilda samtal och konflikthantering. Vi arbetar med social kompetens och personlig utveckling. Vi tränar på att peppa varandra och visa empati. Det kooperativa lärandet där eleverna samverkar ämnesöverskridande i sina lärgrupper gör att vi lär oss se våra olikheter som styrkor och tillgångar i själva lärandet.

Furulundsskolan

Martina Nelson Lärare och Eréne Öberg Behandlingspedagog

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
   TILLBAKA

  Växtkraft i skolan, en del av vår vardag!

  Laget en del av jaget. Att arbeta en lärare tillsammans med en behandlingspedagog i klassrummet skapar stabilitet och bygger hållbara grunder. Ett tvålärarsystem är en förutsättning anser vi för att kunna utföra och möta upp Skolverkets krav och nya kursplanens innehåll på ett adekvat sätt i den kontext vi har i våra klassrum.