Välkommen till Eksjö kommun

Modul
LYSSNA

Kollegialt lärande

På Furulundsskolan Fk-6 arbetar vi med Skolverkets modul Tolka och skriva text genom kollegialt lärande.

På Furulundsskolan Fk-6 arbetar vi med Skolverkets modul Tolka och skriva text genom kollegialt lärande. Modulen handlar om att eleverna i skolan möter ett språkbruk som genom årskurserna blir allt mer specialiserat, abstrakt och skriftspråkligt. För många elever skiljer sig skolspråket mycket från det vardagsspråk som används vid kommunikation i hemmet och i andra vardagliga situationer. Skrivande och läsning är basen för lärande i textrika ämnen. Eleverna får möta många olika sorters texter i skolan, allt från skönlitteratur till läromedel, faktatexter och tidningsartiklar. De möter olika texter och olika sätt att läsa och skriva i olika ämnen. Modulen handlar om hur denna mångfald av texter kan beskrivas, vilka utmaningar eleverna står inför mötet med skolans textvärld och hur lärare kan göra texter mer tillgängliga.

Vi har haft tre träffar där vi har diskuterat bland annat följande frågor:

*På vilket sätt rör ni er mellan vardagsspråk och skolspråk i undervisningen?

*Vilka textaktiviteter möter era elever? Vilka förväntas de behärska?

*Vilka möjligheter ges eleverna att utveckla de olika litteracitetspraktikerna kodknäckning, textdeltagande, textanvändande och textkritik/textgranskning i era ämnen?

// Eleonor Johansson Furulundskolan

 

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
   TILLBAKA

  Kollegialt lärande

  På Furulundsskolan Fk-6 arbetar vi med Skolverkets modul Tolka och skriva text genom kollegialt lärande.