Välkommen till Eksjö kommun

matteångest
LYSSNA

Matteångest - vad är det?

Vi har alla hört de där tvärsäkra uttalandena om matte ” jag kan inte matte och det gjorde inte min pappa heller”, ”matte är så jobbigt och tråkigt” och mött inställningen att ”är man bra på matte är man smart”. Vilket skapar frustration hos oss lärare eftersom vi vet att inställningen har betydelse för vad man lär sig.

För en del elever är matten inte bara jobbig eller trist utan det är så allvarligt att man som elev upplever ångest eller stark oro förknippad med ämnet. Idag talar vi ibland om matteångest eller matematikängslan. Det finns ingen entydig diagnos eller definition att luta sig mot utan olika forskare och författare uttrycker sig på olika sätt. Jag tar med en definition här. Maria Kirstine Østergaard, är författare till boken Matematikångest – fördomar och kön och doktorerar i matematikdidaktik. Hon använder en definition som är en sammanslagning av olika forskares definitioner: “en känsla av spänning, ångest och rädsla när exponerad för matematikrelaterade stimuli”. Det verkar som att eleverna påverkas från flera olika håll i sin omvärld: vänner, familj, populärkultur och skola och att den allmänna uppfattningen är att matematik är ett svårt ämne som inte alla kan lära sig. Det här verkar unikt för matematikämnet och andra ämnen har inte riktigt samma stämpel.


hand

Man kan dela upp matematikängslan i tre olika delar varav de två första är de vi lärare huvudsakligen möter:

 • ängslan för att utvärderas i matematik
 • ängslan för att utföra matematik när någon ser på
 • ängslan för att utföra matematik i vardagen.


 

Tyvärr får det här även konsekvenser för elevernas resultat och för deras välmående. Viss ängslan eller stress kan ju påverka våra prestationer positivt men när det blir för mycket kan det skapa låsningar, undvikande och påverka arbetsminnet.

 

blyghet

Några orsaker till matematikängslan kan vara: arbetssätt, lärandeklimat i klassrummet, ämnets abstraktion. Som jag förstår det så har man inte kunna fastställa om matematikängslan leder till låga resultat eller tvärtom. För att undvika att eleverna utvecklar eller förstärker sin oro i ämnet finns det åtgärder som visat sig framgångsrika. Man kan se över undervisningens organisation så att tex genomgångar är i lagom tempo, att alla har möjlighet att jobba i sin egen takt och att det är arbetsro. Man kan även fokusera på förståelse och att knyta sin undervisning till vardagen där det är lämpligt och man kan jobba med sitt eget ledarskap och med gruppen. Det är också viktigt att skifta fokus från rätt eller fel tänk, till att lyfta vägen fram till en lösning, prata matte, avdramatisera och ha kul!

 

I min lilla text skrapar jag lite på ytan i ett stort och komplext ämne. Om man vill vet mer finns ju alltid google 😊samt några länkar nedan.

Frågor att fundera på:

 • Möter du ofta elever som dessa?
 • Hur jobbar du och dina kollegor med de här eleverna?


Matteångest - Vad är det och hur påverkar det mig? – Eddler Länk till annan webbplats.

En fjärdedel lider av matteångest - så blir du vän med matematik - Nyhetsmorgon (TV4) - YouTube Länk till annan webbplats.

MA1_7-9_03A_01_angslan.docx (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Skolministeriet: Vad är matteångest? | UR Play Länk till annan webbplats.


//Emilie Nyrén, utvecklingslärare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
   TILLBAKA

  Matteångest - vad är det?

  Vi har alla hört de där tvärsäkra uttalandena om matte ” jag kan inte matte och det gjorde inte min pappa heller”, ”matte är så jobbigt och tråkigt” och mött inställningen att ”är man bra på matte är man smart”. Vilket skapar frustration hos oss lärare eftersom vi vet att inställningen har betydelse för vad man lär sig.