Välkommen till Eksjö kommun

pax logga
LYSSNA

PAX i skolan

PAX i skolan är en uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Internationellt har det använts i alla skolans årskurser, men i Sverige är det i dagsläget främst anpassat för lågstadiet. Självklart är vi stolta över att Eksjö är en kommun som valt att satsa på metoden för att skapa en tillgänglig lärmiljö med goda förutsättningar för lärande och utveckling!

I slutet av oktober 2021 genomförde en specialpedagog och skolpsykolog från Lessebo kommun ett studiebesök på Norrtullskolan i Eksjö för att se PAX i praktiken och Klas Wiberg, skolpsykolog, har delat sina reflektioner från besöket där ”intrycken av dagen var enormt positiva och skapar hopp om en bättre framtid för alla skolor i Sverige.”

Att få vara med om den här upplevelsen har fullständigt förändrat synen på vad skolan kan vara. I klassrummen och vid mötena med personalen på skolan finns samarbete och en positiv anda. Vid flera klassrumsbesök observerades att eleverna arbetar fokuserat och tyst på lektionerna. Det har blivit en kultur i klassen att kämpa, samarbeta och att bidra till en god stämning i klassrummet. Läraren kan gå runt och stötta elever som har kört fast. Eleverna viskar med varandra för att lösa sina uppgifter. Elever som tidigare haft svårigheter att fungera i skolans värld fungerar betydligt bättre tack vare PAX.

PAX-lärarna beskriver att metoden förändrat deras arbetssätt och gjort så att eleverna både lär sig att reglera sig själva och når målen i större utsträckning. Därtill upplever de att deras egna stressnivåer är betydligt lägre. För lärarna skapas förutsättningar att få vara den lärare som de en gång ville bli och det uttrycks önskemål om att PAX borde vara en del i lärarutbildningen. Antalet konflikter har minskat, både mellan elever och mellan elever och lärare.

PAX i skolan har varit en förutsättning för att få eleverna att fungera så väl och ett verktyg för lärarna att arbeta med ramarna kring arbetet i klassrummet. En förutsättning är att vara trogen metoden och att arbeta konsekvent med denna under lång tid, men skillnader i klassen kan ses redan efter första dagen. Pedagogerna beskriver också att det har varit lätt att ta till sig materialet, dels då de redan har kunskap om flera av de verktyg som används, dels har materialet varit strukturerat och väl beskrivet.

Matilda Gränne som är speciallärare i centrala elevhälsoteamet och instruktör för PAX i skolan upplever att implementeringen har varit det mest givande hon gjort som lärare och speciallärare och hon ser flera positiva effekter, både för elever och lärare. Det är viktigt att arbeta för att alla lärare noggrant går igenom och känner sig trygga med alla delar i metoden för att kunna jobba självständigt. Att instruktörerna stöttar lärarna med god handledning och vid regelbundna handledningstillfällen är en förutsättning för framgång.

Våren 2020 utbildade sig Matilda och Filip Broström, skolpsykolog, till instruktörer i PAX i skolan. Hösten 2020 höll de i Eksjö kommuns första utbildning för 8 lärare i årskurs 1 till 4 på Linnéskolan och Norrtullskolan. Vid en uppföljning i slutet av vårterminen 2021 sågs en minskning av självskattad stress hos lärarna och ökad studiero i klassrummet. Lärarna upplevde arbetet som tydligt och strukturerat med ett praktiskt fokus och beskrev att metoden gynnat och uppskattats av eleverna.

Under våren 2021 gick även skolpsykolog Per Bäckström instruktörsutbildningen och under läsåret 2020/2021 deltar 17 lärare i utbildning och handledning för PAX i skolan.

PAX i skolan skapades på 60-talet i Kansas av läraren Muriel Saunders och psykologen Harriet Barrish. Sedan dess har PAX utvecklats och utprövats i över 50 vetenskapliga studier med många olika åldersgrupper och i flera olika länder. Under läsåret 2016/2017 gjordes en kulturanpassning av materialet till svenska förutsättningar och en pilotstudie genomfördes med goda resultat för både ökad studiero och en minskad upplevd stress för deltagande lärare. Här kan du läsa mer om PAX i skolan Länk till annan webbplats. och är du som pedagog nyfiken på lärarutbildningen så kan du prata med din rektor eller kontakta centrala elevhälsoteamet.

 

diagram 1
diagram 2

 

// PAX-instruktörerna i Eksjö kommun

 

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
   TILLBAKA

  PAX i skolan

  PAX i skolan är en uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Internationellt har det använts i alla skolans årskurser, men i Sverige är det i dagsläget främst anpassat för lågstadiet. Självklart är vi stolta över att Eksjö är en kommun som valt att satsa på metoden för att skapa en tillgänglig lärmiljö med goda förutsättningar för lärande och utveckling!