Välkommen till Eksjö kommun

Ytter innercirkel
LYSSNA

Kooperativa strukturen inner - yttercirkel

Det kooperativa lärandet strävar efter att öka interaktionen mellan elever, ge dem tillfälle att öva språket, lära av varandra, utveckla tilltro till sin egen förmåga, sätta sin kunskap i förhållande till andras och uttrycka åsikter och ta ställning.

En tacksam och bra övning är ”inre- och yttre cirkel” Strukturen tränar förmågan att samarbeta i olika par. I strukturen är alla elever engagerade i samtal samtidigt och eleverna får träna att snabbt byta partner och anpassa sig för nya situationer. Strukturen är lätt att "ha till hands" och när man har tränat på den några gånger så blir det en riktigt rolig övning där jag som lärare stolt ser hela min grupp engagerad och där alla är aktiva deltagare, lärspridare och samtalspartners!

 1. Du delar upp klassen i två grupper.
 2. Hälften av eleverna ombeds att stå i den inre cirkeln skuldra vid skuldra vänd ut ur cirkeln. Den andra hälften ombeds att stå i en yttre cirkel runt den inre så står elevernar så att par bildas vända mot varandra.
 3. Jag ställer en fråga, ber dem förklara ett begrepp eller ta ställning till något samt motivera sitt ställningstagande.
 4. Eleven i inre cirkeln svarar på frågan/förklarar ett begrepp, den andra lyssnar och kommer sedan med feedback på svaret. ”Det du sa fick mig att tänka på…” eller ”jag tänkte också att…”
 5. Jag ställer sedan en ny fråga och berättar vem som ska svara eller låter jag dem helt enkelt turas om att förklara begrepp för varandra.
 6. När frågan/begreppet är avklarat så roterar yttre cirklen medsols och så har man fått en ny samtalspartner
 7. Ny fråga… cirklarna flyttar igen och så vidare …
Begrepp

Jag använder ibland den här strukturen som ”exit tickets” för att ge tillfälle att repetera dagens lektion. Eller när vi behöver en bensträckare för att vakna till. Blir vi lite trötta och behöver något att att bryta av med så behöver det ju inte alltid innebära en rast … utan kan i stället bestå av en yttre- inre cirkel! Eleverna tar med sig sina Ipads, tar fram LPP:n som alltid innehåller en lista på de viktigaste begreppen så får de en stund att träna begrepp! Det är en övning som inte kräver någon planering. Jag använder den ofta som "ett äss ur rockärmen" när jag behöver bryta av med något, när intresset falnar eler tröttheten kommer smygande.

Yttre inrecirkel

Första gångerna man gör övningen kan det bli lite rörigt…ett tips är att vara noga med instruktionerna innan ni börjar: vilka ska vara i den inre cirkeln? Var ska ni vara? Hur länge ska aktiviteten pågå? Använd gärna bildstöd och visa hur det kommer att se ut. Är det en stor grupp så kan man med fördel göra två cirklar. Men ge inte upp om det blir lite rörigt och stökigt första gångerna…när eleverna är vana vid hur det ska gå till så tycker de att det är en rolig och givande aktivitet, där de får diskutera med många olika samtalspartners och inte hinner tröttna. När eleverna vet och förstår hur det fungerar så vågar de prata mer och mer. Jag tycker också att samtalen blir effektiva då man ganska snabbt måste svara eller motivera eftersom man sedan byter samtalspartner.

Jag som lärare får ett bra tillfälle att lyssna lite extra på några elever: hur resonerar de? Var befinner de sig i sin process? Jag kan också flika in och ställa utmanande frågor för att hjälpa dem vidare i sina resonemang.

Att diskutera:

Vilka erfarenheter har du av kooperativt arbetssätt?

Hur gör du för att öka elevaktiviteten/interaktionen i klassrummet?

Vilka möjligheter och hinder ser du med kooperativt lärande i ditt klassrum?

Nyfiken på fler strukturer och tips?

https://kooperativt.com/strukturer/ Länk till annan webbplats.

//Marie Titus utvecklingslärare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
   TILLBAKA

  En tacksam och bra övning är ”inre- och yttre cirkel” Strukturen tränar förmågan att samarbeta i olika par. I strukturen är alla elever engagerade i samtal samtidigt och eleverna får träna att snabbt byta partner och anpassa sig för nya situationer. Strukturen är lätt att "ha till hands" och när man har tränat på den några gånger så blir det en riktigt rolig övning .