Välkommen till Eksjö kommun

Likabehandling
LYSSNA

Systematiskt likabehandlingsarbete

Varför det?

Vad innebär det?

Jag anser att det är nödvändigt att på varje skola/enhet ha ett systematiskt likabehandlingsarbete. Frågor kring likabehandling behöver ständigt vara aktuella. Vill vi ge våra barn en chans att må bra och lära sig måste vi alltid prioritera likabehandling.


Vi pratar ofta om att vi vill få en högre måluppfyllelse och testar många olika metoder, både bra och mindre bra. Självklart ska vi alltid sträva efter utveckling inom skolans värld. Det gäller bara att vi inte missar det mest väsentliga. Vi har säkert alla någon erfarenhet av att ”må dåligt” av olika orsaker. Är du då mottaglig för att ta in och befästa ny kunskap? Skulle tro att vi alla svarar samstämmigt nej på den frågan. När vi inte mår bra av någon anledning har vi fokus på något helt annat än inlärning. Precis detsamma gäller naturligtvis våra barn/elever.

Om ett barn ständigt eller ofta får höra nedsättande ord eller på annat sätt utsätts så skadas självkänslan. Detta gör att du mår dåligt och inte tror dig själv om något gott. Det kan då leda till att elevens måluppfyllelse sänks men ännu värre att ett barn mår dåligt, till och med så dåligt att det tar sitt liv, vilket hände i Utah nyligen. En 12-årig pojke så mobbad att han inte längre ville leva!!

Det är vi vuxna som är ansvariga för hur våra barn mår. Det är vårt ansvar att se till att de mår bra och växer i sin självkänsla för att därigenom lära sig för livet. Först då kan vi prata om högre måluppfyllelse.

Jag vill med detta inlägg skaka om oss alla! Vi måste våga se och våga prata om detta med barn, föräldrar och kollegor.
Det som hände i Utah och som även händer på andra platser får inte hända!

Systematiskt likabehandlingsarbete innebär att prioritera, främja, förebygga, kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp. Det innebär att våga se, att skapa klassrumsklimat och skolklimat där eleverna har förtroende för oss vuxna och vågar öppna sig. Det innebär också att aldrig ge upp!

Jag arbetar mycket med likabehandling, jag delar gärna med mig och tar gärna emot idéer och tankar kring hur vi kan arbeta för att skapa trygghet för våra barn/elever.

//Catharina Arrhenius Förstelärare Nortullskolan

 

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
     TILLBAKA


    Likabehandlingsarbete - Varför det? Vad innebär det?