Välkommen till Eksjö kommun

Vad undrar jag?
LYSSNA

Vad undrar jag?

Vi lärare ställer mängder med frågor varje dag. I det ligger ju en viss makt och styrning – vi vill att eleverna ska tänka som vi, svara på det som vi lyfter fram som viktigt, svara rätt enligt lärarens måttstock. Men när ger vi eleverna utrymme att ställa sina frågor helt villkorslöst?

Genom den kooperativa strukturen: Vad undrar jag? Får eleverna möjlighet att ställa sina frågor utan att vi lärare styr dem, har ett syfte eller kräver ett korrekt svar.

Arbetsgång:

 1. Eleverna tar del av ett innehåll såsom ett tema, en text, en film, en nutidshändelse eller ett dilemma.
 2. Eleverna skriver på en papperslapp eller post-it-lapp vad de undrar över eller funderar på gällande innehållet.
 3. Eleverna skrynklar ihop lappen och lägger den i mitten av gruppens bord.
 4. En elev i gruppen drar en lapp från mitten och läser frågan. Gruppen diskuterar vad de tänker och kan om den här frågan.
 5. När de känner sig klara med en fråga drar de en ny fråga att diskutera.
 6. Läraren avbryter efter lämplig tid och övningen kan avslutas på olika sätt:

- läraren lyfter några frågor som kan diskuteras i helklass.

- Slumpa/dra glasspinne och låt några elever resonera utifrån någon av
frågorna

- Låt eleverna välja en av gruppens frågor och skriva/berätta om sina tankar
kring frågan

7. Utvärdera arbetet: Hur såg vi till att alla fick delta i samtalet? Vad är en bra
fråga att ställa, så att man får höra vad andra tänker?

Mål med övningen:

  • GEMENSAMT MÅL: Vi ska alla kunna återge vad vår grupp har diskuterat.
  • SOCIALT MÅL: Bjuda in varandra i samtalet. Lyssna aktivt. Ställa frågor. Bygga vidare på varandras idéer.
  • EGET ANSVAR: Frågan slumpas till en elev per grupp alternativt enskild reflektion.
   • UTVÄRDERING av grupparbetet
   Skicka ett problem

   Vad undrar jag kan med fördel kombineras med strukturen: skicka ett problem. Då låter man gruppen välja ut en särskilt intressant fråga eller en fråga som man inte kunde svara på som man skickar till en annan grupp. Gruppen läser sin fråga/problemet, diskuterar vad de tänker och antecknar ett svar. Problemet skickas till en ny grupp osv. Övningen avslutas som ovan med att läraren lyfter frågan/problemet i helklass alternativt slumpa/dra glasspinne och låt några elever berätta hur de har resonerat.

    

   Den här övningen har blivit en riktig favorit hos mig! Eleverna är engagerade, det ställs frågor och funderingar som jag i min vildaste fantasi inte hade kommit på. Jag kan inte svara på allt utan vi får ibland googla och tillsammans hitta svar på annat håll. Arbetssättet har också inneburit att jag får en möjlighet att ”kika in i deras huvuden” och ökat min förståelse för elevernas föreställningsvärld. I samband med att vi tittar på nyheter och nu särskilt i samband med händelser som kriget i Ukraina känns det extra viktigt att eleverna får ställa sina frågor.

   //Marie Titus utvecklingslärare

   Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
     TILLBAKA

    Vi lärare ställer mängder med frågor varje dag. I det ligger ju en viss makt och styrning – vi vill att eleverna ska tänka som vi, svara på det som vi lyfter fram som viktigt, svara rätt enligt lärarens måttstock. Men när ger vi eleverna utrymme att ställa sina frågor helt villkorslöst?