Välkommen till Eksjö kommun

Vad gör jag nu?
LYSSNA

Lyssna och förstå – en viktig del i språkutvecklingen

Att träna på att lyssna och förstå, samt att delta aktivt i samtal är något som är en viktig del och bidrar till språkutvecklingen. Det är också något som betonas mer i den nya reviderade kursplanen i svenska och kursplanen i svenska som andraspråk. I kursplanen för svenska som andraspråk betonas också vikten av att träna på strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd.

För många andraspråkselever är det värdefullt att få träna lyssnandet och samtalet i en mindre grupp där de får ökade möjligheter att ställa frågor och där de får större talutrymme.

Ett program som jag använder med elever både på lågstadiet och mellanstadiet när vi tränar lyssnandet och samtal är UR:s serie Vad gör jag nu? Där får eleverna lyssna till en ljudberättelse och diskutera ett etiskt dilemma som den utmynnar i. Till serien finns pedagogiskt material som jag använder delar av. Där finns också förslag på aktiveter före, under och efter lyssnandet. Precis som vid läsning är förförståelsen viktig för att kunna ta till sig innehållet, men även att under lyssnandet få möjlighet att stanna upp och bearbeta det man hört.

Vi lyssnar, pausar och pratar om vad vi hört. Sedan lyssnar vi ofta en gång till utan pauser, innan vi diskuterar dilemmat. Då får de ”språkstöttor” som hjälp i samtalet. Vi lägger dem framför oss eller visar dem på tavlan under diskussionen.

Vad tror du?

Vad tycker du?

Jag tror att…………….

Jag tycker att………………

Jag anser att……………. därför att…………

Jag håller med/inte med dig……. eftersom ………….

Jag förstår inte. Kan du förklara igen? o.s.v.

För elever som är nya i språket eller inte är så vana att uttrycka sig muntligt blir dessa stödmeningar en hjälp att formulera sig och vara delaktiga.

Mirjam Delavaux Förstelärare Linnéskolan

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
     TILLBAKA

    Att träna på att lyssna och förstå, samt att delta aktivt i samtal är något som är en viktig del och bidrar till språkutvecklingen.