Välkommen till Eksjö kommun

Läxor
LYSSNA

Läxans vara eller inte vara

Genom min egen och mina barns skolgång har jag en bild av att man har läxor i skolan. För så har det alltid varit. Men måste det vara så?


Enligt mig finns det inget ja eller nej på den frågan. Vi behöver ha läxor OM det finns ett tydligt syfte. Däremot behöver vi inte ha läxor per automatik. Jag har, efter att ha jobbat några år inom skolan, förstått att det råder delade meningar kring läxans vara eller inte vara. Inte bara bland pedagoger utan också bland elever och inte minst föräldrar. Vanliga kommentarer som jag hört själv, och även från andra, är att ”ungarna måste lära sig att ta ansvar”. Är läxan då det enda sättet att lära sig att ta ansvar? Nej, säger jag. Jag kan rabbla upp en massa andra saker som lär eleverna att ta ansvar; hålla reda på vilken dag man ska packa idrottskläder, ansvara för olika uppdrag i klassrummet, klassråds- och elevrådsuppdrag, biblioteksvärdskap, fadderskap åt yngre elever, planera och genomföra olika temadagar med klassen etc.

Det finns dock en typ av läxa som jag förespråkar och det är den läxan som är av repetitiv art, exempelvis läsläxa i de yngre åldrarna. Jag tror att många lågstadielärare arbetar ungefär likadant med läsinlärningen, inklusive jag själv när jag under en period jobbade på lågstadiet. I början på veckan går man grundligt igenom veckans läsläxa och därefter läste eleverna hemma under ett antal dagar för att REPETERA och BEFÄSTA. En liknande läxa kan vara att repetera och befästa enskilda moment i andra ämnen, exempelvis multiplikationstabellen (om man nu prioriterar det), begreppsträning eller namngeografi. MEN dessa läxor måste föregås av en tydlig och grundlig genomgång i klassrummet. Vi pedagoger får inte lämna över undervisningsansvaret till varken föräldrar, mor- och föräldrar eller äldre syskon.

Skoldagen är elevernas arbetsdag och vid arbetsdagens slut tycker ju även vi vuxna att det kan vara skönt att ha tid över för annat än arbete. Hur många vill fortsätta jobba flera timmar när man kommer hem? Känns det inte mer lockande att få gå iv väg på träning eller umgås med familjen eller bara chilla?

Lena Karlsson, klasslärare åk 6, som ger läxor OM och NÄR det finns ett syfte


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
     TILLBAKA

    Genom min egen och mina barns skolgång har jag en bild av att man har läxor i skolan. För så har det alltid varit. Men måste det varas så? Enligt mig finns det inget ja eller nej på den frågan. Vi behöver ha läxor OM det finns ett tydligt syfte