Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Vad är skolbloggen?

Hur hittar man den?

Bloggen drivs av förstelärare och utvecklingslärare i Eksjö kommun. Syftet med bloggen är att den ska fungera som inspirationskälla för lärare och bidra till att det pratas utveckling och att det förs kollegiala samtal ute på skolorna, som i sin tur förhoppningsvis leder till att det startas lärprocesser hos lärare. Meningen är också att lärare ska känna inspiration och få mod och kraft att våga prova något nytt i sin undervisning, i sitt klassrum.

Tanken är också att lärare via bloggen ska kunna få tips om litteratur, poddar och aktuell forskning. Kanske kan bloggen också komma att leda till att det byggs nätverk med andra lärare utanför den egna skolan och på så vis vidgas kollegiet och kunskapandet.

Så här prenumerar du på bloggen:

På skolbloggens sida Skolbloggen - Eksjö kommun (eksjo.se) Länk till annan webbplats. har du en rubrik till höger som lyder: "tidigare blogginlägg" scrolla dig nedåt tills du når rubriken "prenumerera", skriv in din mejladress och klicka på "ok" så är det klappart och klart och du kommer att få ett mejl varje gång nya blogginlägg publiceras.

 

 

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
     TILLBAKA

    Här hittar du skolbloggen i Eksjö kommmun.