Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Det passiva ordförrådet-avgörande för läsförståelsen!

Nu gör många av våra elever nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Våra elever i svenska som andraspråk möter många utmaningar eftersom svenska inte är deras modersmål. Jag märker att framför allt läsförståelsen är en utmaning.

Anna Kaya skriver i artikeln Läsinlärning för elever med ett annat modersmål än svenska (Nationellt centrum för svenska som andraspråk) att vi i en nyligen publicerad studie kan läsa att elever med svenska som andraspråk inte nås i den traditionella läs- och skrivundervisningen.

Hon skriver bland annat om hur det passiva ordförrådet ofta är avsevärt större hos klasskompisar med svenska som modersmål och att det är det passiva ordförrådet som är avgörande för läsförståelsen.

Barn och ungdomsböcker innehåller 50% fler ovanliga ord än vad ett vanligt samtal gör. Det är både en utmaning och en möjlighet! Genom att läsa barn och ungdomsböcker med våra elever bygger vi upp deras ordförråd samtidigt som vi ger dem läsupplevelser och ett vidgat perspektiv.

 

Passiva ord

Här är några av orden som mina elever mött i texter den senaste tiden.

Anna Kaya skriver i sin artikel hur vi i läsundervisningen kan stötta elever med annat modersmål. Läs den gärna! Läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska - Nationellt centrum för svenska som andraspråk (su.se) Länk till annan webbplats.

Mirjam Delavaux

 

 

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
     TILLBAKA

    Nu gör många av våra elever nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Våra elever i svenska som andraspråk möter många utmaningar eftersom svenska inte är deras modersmål. Jag märker att framför allt läsförståelsen är en utmaning.