Välkommen till Eksjö kommun

Bromodellen
LYSSNA

Bron till ämnesspråket

Dagens blogginlägg innehåller ett boktips för dig som vill utveckla ditt språkutvecklande arbetssätt.

Bron till ämnesspråket är en handbok i språkutvecklande arbetssätt skriven av Helene Thise och Katja Vilien.

Författarna utgår från den så kallade ”bromodellen” som är ett planeringschema som hjälper läraren att planera för ett språkutvecklande lektionsupplägg bestående av fyra faser. Genom boken får läraren hjälp av en mängd idéer, verktyg, aktiviteter, konkreta förslag och färdigt undervisningsmaterial som stöttar eleven i att gå från vardagsspråk till egen produktion av ämnesspråk.

Tratt

 

Fas ett handlar om hur eleven kan ges möjlighet att formulera sig på sitt vardagsspråk, koppla till egna erfarenheter och skapa förförståelse.

Här kan man använda sig av brainstorming, "trattmodellen" eller återberättande med hjälp av stödstruktur.


Mall


I fas två introduceras eleverna in i ämnesspråket och elevernas vardagsspråk

Mall

och förståelse utvidgas med hjälp av ämnesspråket. Här kan man använda sig av aktiviteter som till exempel "klassificering av ord" som stöttar eleven i att koppla samman ord och begrepp eller ”darttavlan" som hjälper eleven att ta ställning om vad som är centralt och preifert.

modell


Fas tre handlar om att ge eleverna möjlighet att bearbeta språk som är centralt för ämnet. Läraren stöttar genom att modellera tillsammans med eleverna. Enligt författarna är det här man som

Mall
Tes

lärare behöver lägga mest tid så att eleverna ska få tid att befästa sina kunskaper.

Här kan man till exempel använda sig av "börjor, stödmeningar och mallar för exemplevis argumentation.
I den fjärde och sista fasen ska nu eleverna vara redo att självständigt kunna

Modell

redovisa sina nya ämneskunskaper i form av en produkt som ska bedömas.

Här kanske det handlar om en redovisning i klassen där man ska kunna lyssna aktivt och ge kamratresons vilket kan stöttas genom en mall att utgå ifrån.
Det här blogginlägget innehåller bara en bråkdel av de ideér och aktiviter som finns i boken. Alla arbetsblad, stödmallar och övriga verktyg finns också att ladda ner digitalt via en aktiverigskod.

Jag kan varmt rekomendera denna bok om du vill utveckla ditt språkutvecklande arbetssätt!


//Marie Titus utvecklingslärareKommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
     TILLBAKA

    Dagens blogginlägg innehåller ett boktips för dig som vill utveckla din språkutvecklande kompetens.