Välkommen till Eksjö kommun

Språkinriktad
LYSSNA

Är min undervisning språkutvecklande?

Som lärare tar vi en mängd beslut när vi planerar för en lektion - beslut som avgör hur väl eleverna kan förstå och tillängna sig stoffet som vi vill förmedla.

Är vi lite medvetna kring hur vi planerar vår undervisning så kan vi med ganska enkla medel göra våra lektioner mer språkinriktade.

Vi kan fundera över:

 • Är målen tydliga? Hur presenterar/förklarar vi målen?
 • Kopplas den nya kunskapen till befintlig? (förförståelse)
 • Ställer vi öppna frågor som stimulerar till tänkande?
 • Erbjuder vi visuellt stöd? (Bilder, grafer, modeller)
 • Erbjuder vi ett rikt utbud genom hur eleverna kan ta till sig kunskap? (läroböcker, filmer, klipp, diskussioner, genomgångar, skrivande)
 • Låter vi eleverna använda och bearbeta ord och begrepp på flera olika sätt?
 • Använder vi arbetssätt som lockar till interaktion? (Ex kooperativt arbetssätt)
 • Uppmuntar/lär vi eleverna att själva tala om vilka problem de har med språket samt ge dem strategier för att komma runt svårigheterna.
 • Utvärderar vi vår undervisning kontinuerligt för att ta reda på vad/hur vi som lärare behöver anpassa/förändra i undervisningen för den aktuella gruppen? Ex. Hur aktiva är eleverna? Hur effektivt lär de sig?
 • Hur avslutas lektionen och hur prövas kunskaperna?

10 grundläggande punkter att fundera över för att närma sig en mer språkutvecklande undervisning. Mycket av det här gör säkert många av er. Men kanske kan man ta till sig eller utveckla någon av punkterna ovan? Punkterna kan också diskuteras i ämneslaget/arbetslaget eller auskulteras utifrån när vi besöker varandras lektioner.

//Marie Titus UtvecklingslärareKommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
   TILLBAKA

  Är vi lite medvetna kring hur vi planerar för undervisningen så kan vi med ganska enkla medel göra våra lektioner mer språkinriktade.