Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Åsa VS Helena

Hur får vi till en formativ undervisning?

Två av de ledande författarna i skolsverige just nu är Åsa Hirsch och Helena Wallberg, båda pratar om vikten av att anlysera, utvärdera och kontinuerligt skruva på sin undervisningen så att vi får alla elever lyckas.

När jag lyssnade på Helena Wallbergs webbinarium (som jag tipsade om i ett tidigare blogginlägg) så slog det mig att både Åsa Hirsh och Wallberg pratar om hur man bör utforma sin undervisning utifrån olika strukturer.

Åsa Hirsch beskriver formativ undervisning som "ett analytiskt förhållningssätt där läraren systematiskt och kontinuerligt analyserar hur lärande möjliggörs i klassrummet och utifrån det, hitta nyckelstategier att forma sin undervisning".

Helena Wallberg i sin tur pratar i sin bok Lektionsdesign om olika faser som tillsammans utgör en struktur som utformar lektionen/undervisningen.

När jag läser dessa två författare så tycker jag mig se en gemensam nämnare i vad jag kallar "den formativa blomman".

Formativa blomman

Den formativa blomman består av fem steg (blomblad) som vi lärare behöver fundera kring för att göra vår undervisning mer formativ.

 

Kanske kan nedanstående stödstruktur hjäla oss att få en samsyn kring de fem "blombladen". Vad menar vi när vi pratar om att "tydliggöra mål och framgångsstrategier" eller att "aktivera eleverna som lärresurser för varandra"? Vad innebär det? Hur gör vi det? Jag tror att vi kommer en lång bit påväg bara genom att diskutera de fem nycklestrategierna och försöka få någon slags konsensus kring dem.

Kan vi sätta fingret på var vi står i nuläget kring de olika "blombladen" och sedan förhoppningsvis börja fundera över vad vi kan göra framåt. Hur kan jag göra eleven mer delaktig i lärnadet? Hur kan jag på ett bättre/effektivare sätt ge återkoppling som för elevens lärande framåt? Hur tränar jag eleven i metakognition?

 

Skriv tabellbeskrivning här

 

Vad innebär det?

Samsyn kring begreppen

Hur/vad gör vi nu?

Vad skulle vi behöva utveckla framåt?

Tydliggöra mål och framgångsstrategier

 

 

 

Göra eleven delaktig i lärandet

 

 

 

Ge återkoppling som för lärandet framåt

 

 

 

Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra

 

 

 

Metakognition – aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

 

 

 

 

Så varsågoda!

Kanske kan mallen här ovan hjälpa oss att strukturera upp kollegiala samtal kring utformning av undervisningen eller kanske ligga till grund för auskultationer hos kollegor vilket för oss mot ett mer formativt sätt att arbeta ute i klassrummen!

//Marie Titus utvecklingslärare

 

 

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
   TILLBAKA

  Rubrik på google och vid delning på sociala medier.

  De båda författarna Åsa Hirsch och Helena Wallberg pratar om att vi lärare behöver utforma undervisningen utifrån elevernas lärande och upplevelser i klassrummet

  Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567